Соціально-економічний напрямок

В умовах підвищення цін і тарифів на газ та теплопостачання Урядом передбачені механізми компенсацій та надання субсидій для незахищених верств населення

В умовах підвищення цін і тарифів на природний газ та теплопостачання Урядом здійснюються заходи щодо соціального захисту населення – запроваджується 100% компенсація у розмірі зростання вартості житлово-комунальних послуг для 20% найбідніших сімей, а саме:

Детальніше...

Питання оплати праці, які необхідно погоджувати із профспілковим комітетом

Згідно з пунктом 3 ст.247 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №

322-УІІІ виборний орган первинної профспілкової організації в установі, разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

                                                                                                   

Детальніше...

Показник середньої заробітної плати для призначення пенсії у 2014 році

   Показники середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у галузях національної економіки, за 1992 - 2014 роки, що застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».                                                                       

Детальніше...

Оплата праці за індивідуальне навчання хворих дітей

Індивідуальна форма навчання запроваджена з метою забезпечення права учнів на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням стану їхнього здоров'я. Вона здійснюється відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 р. № 732.                                                                        

Детальніше...

Чи правомірно примусове переведення працівників на одержання заробітної плати через банківські пластикові картки?

    Правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах на підставі трудових договорів визначаються Законом України «Про оплату праці».                                                                                                     

Детальніше...

З офіційних джерел