Соціально-економічний напрямок

Визначення працівників, які мають переважне право на залишення на роботі

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праціпереважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці(пункт перший ст.42 КЗпП).

Детальніше...

Покроковий алгоритм

Дотримання керівником навчального закладу законодавства в частині змін умов праці педагогічних працівників у зв»язку зі зменшенням обсягу навчального навантаження на наступний навчальний рік

Зменшення обсягу навчального навантаження на наступний навчальний рік трудове законодавство розцінює як зміну істотних умов праці.

    Відповідно до ст.32 Кодексу законів про працю України керівник навчального закладу зобов»язаний додержуватися такого порядку щодо педагогічних працівників у яких буде змінений обсяг навчального навантаження на наступний навчальний рік:

    1. Керівнику закладу при встановленні вчителям навчального навантаження на новий навчальний рік необхідно дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметіву класах, групах (підпункт 6.3.1. Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки на 2011- 2015 роки).

Детальніше...

Дотримуємося умов оплати щорічних відпусток педагогічним працівникам

Обчислення середньої заробітної плати для оплати щорічних відпусток здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМ України від 8 лютого 1995р.№ 100 (із змінами, далі – Порядок).

Відповідно до пункту 86 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти обчислення середнього заробітку для оплати щорічних відпусток викладачів проводиться з розрахунку їх заробітної плати (у діючому порядку його обчислення) за даний навчальний рік (включаючи доплати та надбавки, оплату за години, що виконані понад установлене річне навантаження, середній заробіток, що зберігається за діючим законодавством), а також допомоги з приводу тимчасової непрацездатності. 

Згідно з пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка.

Детальніше...

Працевлаштування, матеріальне забезпечення випускників вищих навчальних закладів

    Молодим спеціалістам – випускникам державних вищих і професійних навчально-виховних закладів нормативно-правовими актами передбачено такі соціальні гарантії і компенсації.

     

Детальніше...

Режим та оплата праці педагогічного працівника під час канікул

    Якщо період канікул для учнів не збігається з відпусткою педагогічного працівника, то цей період вважається його робочим часом.                                                               

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел