Соціально-економічний напрямок

На допомогу профспілковому активу

Важливі справи у жовтні

Детальніше...

Новий державний стандарт початкової школи

2012 -2013 навчальний рік є особливим для початкової школи. Оскільки з 1 вересня розпочалося поступове впровадження нового державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм для початкової школи.

Детальніше...

Порядок накладання дисциплінарних стягнень у навчальному закладі

Відповідно до пункту 3 ст.40 КЗпП України роботодавець вправі розірвати трудовий договір на підставі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов»язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення. Якого працівника слід вважати таким, що систематично порушує трудову дисципліну?

Детальніше...

На допомогу профспілковому активу

Важливі справи у вересні

Детальніше...

Іпотечні кредити для забезпечення доступним житлом

Залишається актуальним питання поліпшення житлових умов працівників закладів освіти. З травня 2012 року в Україні розпочато реалізацію програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення громадян доступним житлом. Здешевлення іпотечних кредитів для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, відбувається шляхом відшкодування державою частини відсотків за банківськими кредитами, отриманими на будівництво чи придбання житла у новобудовах. Учасниками програми банки, які надають іпотечний кредит із процентною ставкою не більше ніж 16% річних. При чому позичальник сплачує лише 3% процентної ставки, а решту (13%) – компенсує держава. Щомісячний платіж за кредитом із урахуванням компенсації не повинен перевищувати 50% сукупного доходу сім'ї. Термін кредитування та часткової компенсації – до 15 років з моменту укладення договору. Механізм реалізації цієї програми регламентовано Порядком здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. № 343. 

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел