Соціально-економічний напрямок

Право працівника на своєчасну та справедливу оплату праці: соціально - правові аспекти

Конституція України визначила обов'язок держави щодо утвердження, забезпечення і гарантування прав і свобод людини.  Складовою цього обов'язку є забезпечення державою соціальної спрямованості економіки, створення умов та гарантування можливостей для громадян заробляти собі на життя працею і своєчасно одержувати винагороду за працю (статті 13, 43 Конституції України).                                                                                   

Детальніше...

Базовий посадовий оклад працівника І тарифного розряду залишається незмінним – 852 гривні

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 110 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» передбачено підвищення з 1 жовтня 2014 року посадових окладів працівникам, посади яких віднесені до 1-6 тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки.

Базовий посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду, на основі якого визначаються розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників, посади яких віднесено до 7-25 тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки, залишається незмінним , тобто на рівні 852 гривень.

Детальніше...

В умовах підвищення цін і тарифів на газ та теплопостачання Урядом передбачені механізми компенсацій та надання субсидій для незахищених верств населення

В умовах підвищення цін і тарифів на природний газ та теплопостачання Урядом здійснюються заходи щодо соціального захисту населення – запроваджується 100% компенсація у розмірі зростання вартості житлово-комунальних послуг для 20% найбідніших сімей, а саме:

Детальніше...

Питання оплати праці, які необхідно погоджувати із профспілковим комітетом

Згідно з пунктом 3 ст.247 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №

322-УІІІ виборний орган первинної профспілкової організації в установі, разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

                                                                                                   

Детальніше...

Показник середньої заробітної плати для призначення пенсії у 2014 році

   Показники середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у галузях національної економіки, за 1992 - 2014 роки, що застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».                                                                       

Детальніше...

З офіційних джерел