Соціально-економічний напрямок

Змінився розмір лікарняних

    1січня 2015 року набрав чинності Закон України від28.12.2014 № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким викладено вновій редакції Закон України від23.09.1999 № 1105-XIV«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».  

Детальніше...

Вихідна допомога при звільненні : розмір, розрахунок, умови виплати

Вихідна допомогаце мінімальна матеріальна компенсація, яку гарантовано працівнику ст. 44 КЗпП України у разі його звільнення у зв»язку зі скороченням.

При звільненні з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв»язку зі змінами в організації виробництва і праці, зокрема в разі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання установи, організації, працівникам виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку ( п. 1 ст.40 та ст.44 КЗпП України).

Розмір вихідної допомоги диференціюється залежно від підстави, з якої провадиться звільнення:

-         при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п.6 ст. 36 та п.п.1,2 і 6 ст.40 КЗпП України, працівникові виплачується вихідна допомога не менше середнього місячного заробітку ;

-         у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну службу ( п.3 ст.36 КЗпПУкраїни – у розмірі двох мінімальних заробітних плат;

-         у випадку порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору ( ст. 38 і ст. 39 КЗпП України) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

Детальніше...

Основні державні соціальні гарантії з 1 січня 2015 року

У 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць   

 з 1 січня 2015 року становить - 1176 гривень, з 1 грудня - 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

Детальніше...

Чи потрібно складати посадові обов'язки класного керівника навчального закладу?

Діяльність класного керівника регламентує Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 р. № 434 (із змінами,далі— Положення № 434).

Окрема посада класного керівника у штатному розписі загальноосвітнього навчального закладу не передбачена. Відповідно до Положення № 434 обов'язки класного керівника покладають на педагогічного працівника загальноосвітнього навчального закладу, який має педагогічну освіту і здійснює педагогічну діяльність. Покладати обов'язки класного керівника на педагогічного працівника можна лише за його згодою.

Детальніше...

Оплата праці педагогічних працівників при шестиденному робочому тижні

Відповідно до пункту 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 ( далі Інструкція), мiсячна заробiтна плата педагогiчних працiвникiв установ освiти, в т.ч. педучилища (крiм вищих навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладiв) визначається шляхом множення ставки заробiтної плати на їх фактичне навантаження на тиждень i дiлення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Детальніше...

З офіційних джерел