Юридичні консультації

Строки давності для застосування фінансових санкцій за порушення трудового законодавства

05032018. 1Міністерством соціальної політики України у листі від 05.01.2018 № 8/0/22-18/134 надано роз’яснення щодо строку давності для застосування фінансових санкцій за порушення трудового законодавства.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII (далі — Закон України № 77-VIII) внесені зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України), які набрали чинності 01.01.2015.

Детальніше...

Щодо мораторію на проведення заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у 2018 році

2602018Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII (далі — Закон України № 1728-VIII мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності продовжено до 31 грудня 2018 року.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 № 1728-VIII Кабінету Міністрів України надано повноваження встановлювати перелік органів державного нагляду (контролю), на які не буде поширюватися дія зазначеного Закону.

Детальніше...

Щодо скорочення штатної чисельності працівників закладів освіти

 15022018Відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві ради при затвердженні відповідних бюджетів мають враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Детальніше...

Особливості обліку робочого часу працівників, зайнятих у шкідливих умовах праці

05022018     Законодавче регулювання тривалості робочого часу є однією з гарантій конституційного права працівників на працю, відпочинок, безпечні та належні умови праці. Законодавство про робочий час має на меті, з одного боку, створення умов, що забезпечили б високу продуктивність та організованість праці, а з іншого боку — усебічний захист прав та інтересів працівників.

     Нормативно-правові акти обмежують час роботи працівників, зайнятих у шкідливих умовах праці. Про дотримання роботодавцем норм законодавства свідчить табель обліку робочого часу працівників.

Детальніше...

Підвищено граничний розмір надбавки педагогічним працівникам за престижність праці з 20 до 30 відсотків

     25012018З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо підвищення граничного розміру надбавки педагогічним працівникам за престижність праці з 20 до 30 відсотків. Відповідна постанова «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11.01.2018 № 23 набрала чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.

Детальніше...

З офіційних джерел