Юридичні консультації

Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи

25042018Міністерство освіти і науки України затвердило Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи.

У документі, зокрема, зазначено, що особливістю Нової української школи є, поміж іншого, організація такого освітнього середовища, яке сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією метою змінюються просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання.

Детальніше...

Право працівників на відпочинок

03042018Стаття 45 Конституції України гарантує кожному працівникові право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій та виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.

Детальніше...

Додаткова відпустка працівникам за роботу на персональних комп’ютерах

23032018Згідно з пунктом 1 статті 8 Закону України «Про відпустки» окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці — тривалістю до 35 календарних днів.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника у цих умовах.

Детальніше...

Строки давності для застосування фінансових санкцій за порушення трудового законодавства

05032018. 1Міністерством соціальної політики України у листі від 05.01.2018 № 8/0/22-18/134 надано роз’яснення щодо строку давності для застосування фінансових санкцій за порушення трудового законодавства.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII (далі — Закон України № 77-VIII) внесені зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України), які набрали чинності 01.01.2015.

Детальніше...

Щодо мораторію на проведення заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у 2018 році

2602018Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII (далі — Закон України № 1728-VIII мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності продовжено до 31 грудня 2018 року.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 № 1728-VIII Кабінету Міністрів України надано повноваження встановлювати перелік органів державного нагляду (контролю), на які не буде поширюватися дія зазначеного Закону.

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел