Юридичні консультації

Коригування заробітної плати працівників у зв’язку з підвищенням посадових окладів (ставок заробітної плати) у випадках збереження середньої заробітної плати

    1042017У відповідь на звернення освітян надаємо інформацію щодо коригування заробітної плати працівників у зв’язку з підвищенням посадових окладів (ставок заробітної плати) у випадках збереження середньої заробітної плати.

    Роз’яснення надані з урахуванням консультацій фахівців Міністерства соціальної політики України.

    Додаток:

    Лист ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 07.04.2017 № 02-8/189.

Виплата працівникові у разі звільнення грошової компенсації за невикористані ним дні відпустки

 

6785224       Згідно з частиною першою статті 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами (далі — Закон України «Про відпустки») та частиною першою статті 83 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за усі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи

      Відповідно до частини другої статті 24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

Детальніше...

Запровадження нових або зміна діючих умов та розмірів оплати праці у бік погіршення

 5355132    Відповідно до частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України та частини першої статті 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (із змінами) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

   Стаття 2 Закону України «Про оплату праці» містить структуру заробітної плати.

Детальніше...

Умови розірвання контракту з науково-педагогічними працівниками встановлюються угодою сторін

     090088Відповідно до частини 3 статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, у тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

      Частиною 1 статті 53 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що науково-педагогічні працівники — це особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.

Детальніше...

Встановлення посадових окладів керівним працівникам навчально-виховних комплексів

  44567Керівникам навчально-виховних комплексів та їх заступникам з навчальної та/або навчально-виховної роботи посадові оклади мають бути підвищені на 2 тарифні розряди з 1 січня 2017 року.

    Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298» передбачено підвищення з 1 січня 2017 року на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати усім педагогічним працівникам навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме: загальноосвітніх навчальних закладів усіх ступенів та типів, шкільних відділень навчально-виховних комплексів, дитячих будинків, а також професійно-технічних навчальних закладів, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Детальніше...

З офіційних джерел