Соціально-економічний напрямок

Консультація: заміна учителя інформатики інженером - програмістом

 DSC04565Статтею 24 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV (з урахуванням змін, внесених Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII) встановлено, що педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки.

Детальніше...

Розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності

3108201814 лютого 2018 Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 72 щодо внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності ».

Розміри доплат за види педагогічної діяльності

За класне керівництво:

- у підготовчих та I–IV класах закладів загальної середньої освіти - 20% ;

- у V–XI (XII) класах закладів загальної середньої освіти - 25%;

- у закладах професійної (професійно-технічної) освіти - 20% ;

Детальніше...

Бюджет-2019: орієнтовні показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму

     1408201816Мінфін визначив основні параметри для формування місцевих бюджетів на 2019 рік.Бюджет на 2019 рік формується на підставі чинного бюджетного та податкового законодавства з урахуванням окремих законодавчих змін, а також виходячи з параметрів, визначених основними напрямками бюджетної політики на 2019-2021 роки.

Детальніше...

Встановлення розмірів посадових окладів директорам закладів ЗСО та їх заступникам

140820181Відповідно до п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»посадові оклади заступників керівників навчальних закладів установлюються на 5-15 % нижче, ніж посадовий оклад керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

Детальніше...

Особливості сертифікації та атестації педагогічних працівників

14082018Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел