Святкові та неробочі дні у травні 2021 року

00999889990Відповідно до норм статті 73 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) встановлено, що 1 травня — День праці та 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) є святковими днями, у які робота не здійснюється.

Робота також не провадиться у дні релігійних свят, зокрема в один день (неділя) — Пасха (Великдень), який у 2021 році відзначається 2 травня.

У зазначені вище дні допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, заклади, установи, організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення.

У ці дні допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 КЗпП України.

Робота у зазначені дні компенсується відповідно до статті 107 КЗпП України.

Водночас згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП України у разі, якщо святковий або неробочий день (стаття 73 КЗпП України) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого дня.

З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів (стаття 73 КЗпП України), а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, закладів, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, у закладі, установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим комітетом) або з профспілковим представником.

Отже, з урахуванням викладеного, оскільки у 2021 році святкові дні: 1 (субота), 2 (неділя) та 9 травня (неділя) припадають на вихідні дні (за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю), зазначені вихідні дні переносяться на наступні дні після святкових, а саме: на понеділок і вівторок 3 та 4 травня, а також на понеділок 10 травня відповідно.

Ю. ДЄМЄНТЬЄВА

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України.