Чи мають право отримати допомогу на оздоровлення технічні працівники закладу освіти — прибиральниці службових приміщень, двірники та інші непедагогічні працівники? Які нормативні акти це регулюють?

20210513 1549018Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та підпункту 5 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” керівникам установ освіти надано право в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік за наявності коштів на цю мету.

 Тобто надання зазначеної матеріальної допомоги може здійснюватися за рішенням керівника закладу освіти лише у разі, коли такі кошти будуть закладені до фонду оплати праці під час формування кошторису на відповідний бюджетний рік.

Право на виплату матеріальної допомоги, передбаченої наказом № 557 Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р, мають усі працівники закладу, установи освіти.

Таким чином, матеріальна допомога на оздоровлення, як і всі інші види заробітної плати, виплачуються в межах затвердженого фонду оплати праці.