Юридичні консультації

Як отримати дублікат документа про вищу освіту

082019Статтями 7, 8 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію видається документ (диплом) про вищу освіту (науковий ступінь).

Інформація про видані дипломи вноситься закладами вищої освіти, крім вищих військових закладів освіти, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, яка, зокрема, містить Реєстр документів про вищу освіту.

Детальніше...

Дії роботодавця у разі зміни істотних умов праці працівників

18062019Відповідно до частини третьої статті 32 Кодексу законів про працю України у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.

Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Детальніше...

Закон України «Про фахову передвищу освіту» прийнято!

070620196 червня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про фахову передвищу освіту» (далі — Закон).

Законом визначено порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти і врегульовано суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначено компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фахової передвищої освіти.

Детальніше...

Порядок затвердження та внесення змін до штатного розпису закладу, установи, організації

21052019Штатний розпис — це документ, який встановлює для закладу, установи, організації структуру, штати та посадові оклади працівників.

Міністерством праці та соціальної політики України у листі від 27.06.2007 № 162/06/187-07 визначено, що з урахуванням необхідності врегулювання та забезпечення прав працівників на працю, захисту від незаконного звільнення та оплату праці, затвердження штатного розпису на підприємствах, у закладах, установах, організаціях, а також фізичними особами – підприємцями є обов’язковим.

Детальніше...

Затверджено Порядок забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

11052019Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 331 затверджено Порядок забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Документом визначені уніфіковані правила проживання у гуртожитках закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Детальніше...

З офіційних джерел