Юридичні консультації

Індексація заробітної плати педагогічних працівників

Чи здійснюється індексація заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у зв’язку з підвищенням ставок заробітної плати та виплатою 20-відсоткової надбавки з 1 вересня 2011 року? 

 

     Індексація грошових доходів — це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів та послуг.

     Індексація грошових доходів, у тому числі заробітної плати, здійснюється відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17 липня 2003 р. № 1078.

Детальніше...

Присвоєння кваліфікаційних категорій

Чи має право педагогічний працівник, який закінчив педагогічне училище у 1992 році, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»?

 

     Відповідно до пункту 4.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.

Детальніше...

Зміна тарифного розряду бібліотекаря, який має педагогічне навантаження

Завідувач бібліотеки має 8,5 годин тижневого педагогічного навантаження. Атестувалася як вчитель — має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Відділ освіти змінив тарифний розряд зазначеного працівника з 12 на 9. Чи правомірні дії відділу освіти?

 

     Відповідно до пункту 1.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Детальніше...

Педагогічне навантаження практичного психолога дошкільного навчального закладу

Яке педагогічне навантаження практичного психолога дошкільного навчального закладу?

Згідно з частиною 3 статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року №  2628-ІІІ педагогічне навантаження практичного психолога дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності становить 40 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

Варто зазначити, що педагогічне навантаження практичного психолога дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу становить 20 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

Збереження кваліфікаційної категорії педагогічного працівника при переведенні до іншого навчального закладу на іншу посаду

Чи зберігається кваліфікаційна категорія при переході з посади вчителя початкових класів загальноосвітнього навчального закладу на посаду вихователя школи-інтернату?

 

При переведенні педагогічного працівника з одного навчального закладу системи загальної середньої освіти до іншого навчального закладу за наявності відповідної фахової освіти, за ним зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) до наступної атестації.

З офіційних джерел