Важливі аспекти оплати щорічних відпусток педагогічним працівникам

876890876780Обчислення середньої заробітної плати для оплати щорічних відпусток здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від8 лютого 1995р.№ 100 (із змінами від 09.12.2020 № 1213, далі – Порядок).

Відповідно до пункту 86 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти обчислення середнього заробітку для оплати щорічних відпусток викладачів проводиться з розрахунку їх заробітної плати (у діючому порядку його обчислення) за даний навчальний рік (включаючи доплати та надбавки, оплату за години, що виконані понад установлене річне навантаження, середній заробіток, що зберігається за діючим законодавством), а також допомоги з приводу тимчасової непрацездатності. 

Відповідно до пункту 7 порядку нарахування виплат за час щорічної відпустки, тривалість якої розраховується у календарних днях, провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду ( за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством).Одержаний результат перемножується на кількість календарних днів відпустки.

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток поширюються усі види відпусток, які передбачені законодавством (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологам) та обчислення часу відпусток проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки

Таким чином, розрахунок середньої заробітної плати для відпускних працівникам розпочинається з знаходження сум виплат, що нараховані за розрахунковий період. Це всі виплати, пов’язані з виконанням роботи за посадою, тобто:

- посадовий оклад (тарифний розряд);

- доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час, суміщення професій і посад, розширення зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, високі досягнення в праці, умови праці, інтенсивність праці, вислугу років тощо );

- різниця в посадових окладах, яку виплачують працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника;

- премії за внесок у роботу установи, винагорода за підсумками річної роботи;

Увага: премії за період 2 місяці і більше за оновленим Порядком № 100 включаються пропорційно робочим дням тих місяців розрахункового періоду, на який вони припадають;

- доплата до розміру мінімальної зарплати (для тих працівників, у яких сума зарплати за відпрацьований час за повної тривалості робочого тижня менше розміру мінімальної зарплати.

(Роз'яснення Мінекономіки від 24.12.2020р. щодо правил розрахунку середньої зарплати за оновленим Порядком №100 додається )

Документи:
Скачать файл (Зміни до Постанови 100.doc)Зміни до Постанови 100.doc[ ]101 Kb

З офіційних джерел