Зміна тарифного розряду бібліотекаря, який має педагогічне навантаження

Завідувач бібліотеки має 8,5 годин тижневого педагогічного навантаження. Атестувалася як вчитель — має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Відділ освіти змінив тарифний розряд зазначеного працівника з 12 на 9. Чи правомірні дії відділу освіти?

 

     Відповідно до пункту 1.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

 

     Згідно з пунктом 3.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників рішення про присвоєння педагогічному працівникові відповідної кваліфікаційної категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії») за результатами атестації приймають атестаційні комісії.

     У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 23 вересня 2011 року № 1/9-727 також наголошено, що прийняття рішень про зниження педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій належить виключно до повноважень атестаційних комісій. Керівники навчальних закладів та місцевих органів управління освітою не мають права одноосібно приймати такі рішення. Підставою для зниження кваліфікаційної категорії може бути лише встановлене атестаційною комісією зниження рівня професійної діяльності працівника.

     Тому дії відділу освіти стосовно зменшення працівникові тарифного розряду з 12-го, що відповідає кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителя, до 9-го, що відповідає кваліфікаційній категорії «спеціаліст», є неправомірним.