Порядок надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та право на отримання відповідної державної допомоги.

Чи може жінка, яка перебуває у відпустці для

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,

вийти на роботу до закінчення строку зазначеної

відпустки та при цьому не втратити право

на отримання відповідної державної допомоги ?

 

Згідно з частиною 3 статті 179Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за цей період допомоги відповідно до законодавства України.

Згідно з частиною 4 статті 179 КЗпП України підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Відповідно до частини 6 статті 179 КЗпП України уразі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Згідно з частиною 8 статті 179КЗпП Україниза бажанням жінки у період їїперебування у відпустці для догляду за дитиною вонаможепрацювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за неюзберігається право на одержання допомоги уперіод відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Варто зазначити, що відповідно до частини 7 статті 14 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 року № 2811-ХІІ (із змінами) матерям, які мають дітей віком до трьох років, вийшли на роботу та працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається та виплачується у повному розмірі.