Збільшено розмір штрафних санкцій для роботодавців за порушення трудового законодавства!

345676Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлено розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року на рівні 6 000 гривень, а з 1 грудня 2021 року — 6 500 гривень, що призвело до збільшення розмірів штрафів за порушення законодавства про працю, передбачених статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України).

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення» затверджено відповідний Порядок, який визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою статті 265 КЗпП України та частинами другою – сьомою статті 53 Закону України «Про зайнятість населення».

Юридичні особи несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

– фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений у закладі, установі, організації, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2021 — 60 000 грн, з 01.12.2021 — 65 000 грн).

Повторне вчинення такого порушення протягом двох років з дня виявлення порушення — у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2021 — 180 000 грн, з 01.12.2021 — 195 000 грн);

– порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 01.01.2021 — 18 000 грн, з 01.12.2021 — 19 500 грн);

– недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за неоплату роботи в нічний час, роботу у вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці) — у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2021 — 12 000 грн, з 01.12.2021 — 13 000 грн);

– недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — у чотирьохкратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2021 — 24 000 грн, з 01.12.2021 — 26 000 грн);

– недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 01.01.2021  —18 000 грн, з 01.12.2021 — 19 500 грн);

– недопущення роботодавцем фахівців Державної служби України з питань праці до перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений у закладі, установі, організації, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 01.01.2021 — 96 000 грн, з 01.12.2021 — 104 000 грн);

– порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – восьмим частини другої статті 265 КЗпП України — у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення (з 01.01.2021 — 6 000 грн, з 01.12.2021 — 6 500 грн).

За повторне вчинення такого порушення протягом року з дня виявлення порушення — у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення (з 01.01.2021 — 12 000 грн, з 01.12.2021 — 13 000 грн).

Варто зазначити!  

Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою статті 265 КЗпП України, є фінансовими санкціями та не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

У разі сплати юридичною особою, що є винною в порушенні законодавства про працю, 50 % розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбачених статтею 265 КЗпП України, така постанова вважається виконаною.

У разі виконання припису Державної служби України з питань праці та усунення виявлених порушень, передбачених абзацами четвертим – шостим, дев’ятим частини другої статті 265 КЗпП України, у визначені приписом строки, заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.

Заходи щодо притягнення до відповідальності за вчинення порушення, передбаченого абзацами другим, третім, сьомим, восьмим, десятим частини другої статті 265 КЗпП України, застосовуються одночасно із винесенням припису незалежно від факту усунення виявлених при проведенні перевірки порушень.

Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої статті 265 КЗпП України, можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений у закладі, установі, організації.

Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на органи державної виконавчої служби.

Сплата штрафу не звільняє від обов’язку

усунення порушень законодавства про працю!

Ю. ДЄМЄНТЬЄВА

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України.