Найменування посади керівника дошкільного навчального закладу

Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ (із змінами та доповненнями) керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його директор (завідуючий). Тому, у штатних розписах посаду керівника дошкільного навчального закладу може бути найменовано «директор» або «завідуючий». Ця норма стосується дошкільних навчальних закладів усіх типів та форм власності. 

Варто звернути увагу на те, що пенсії за вислугу років працівникам галузі освіти призначаються за наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років у навчальних закладах та установах, на посадах, визначених Переліком закладів та установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту та посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909. Посада директора дошкільного навчального закладу зазначеним переліком не передбачена.