Новий Порядок створення груп подовженого дня у державних та комунальних закладах загальної середньої освіти набрав чинності

1209201831 серпня 2018 року набрав чинності Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року № 677, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 липня 2018 року за  865/32317 (далі — Порядок).

Зазначений Порядок визначає механізм утворення груп подовженого дня у державних та комунальних закладах загальної середньої освіти (далі — групи подовженого дня) та основні засади їх функціонування.

Головними новаціями Порядку є те, що він передбачає кращі умови для дітей та вперше дає можливість створювати інклюзивні групи.

Зокрема, якщо раніше групи можна було комплектувати з учнів щонайменше 4-х вікових категорій, то зараз різниця у віці учнів однієї групи не може перевищувати 2-х років. Така зміна дозволить забезпечити комфортніші умови для дітей, враховуючи їхні індивідуальні психологічні відмінності та фізичний розвиток.

Водночас у школах, розташованих у сільській та/або гірській місцевості, де здійснюється підвезення шкільним автобусом, групи можна утворювати для учнів різного віку.

Згідно з Порядком, рішення про створення та роботу груп подовженого дня приймають засновники шкіл за письмовими зверненнями батьків чи інших законних представників учнів. Для цього у школі також має бути відповідна матеріально-технічна база та умови для харчування. Для першокласників можуть створювати умови для сну.

Організація та функціонування групи подовженого дня здійснюються з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних правил та норм.

Нормативи наповнюваності груп подовженого дня встановлюються відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за № 229/6517.

Рішення про встановлення меншої чисельності учнів групи подовженого дня приймає керівник закладу загальної середньої освіти за погодженням із засновником закладу загальної середньої освіти.

Інклюзивна група подовженого дня — група подовженого дня, до якої зараховано особу (осіб) з особливими освітніми потребами.

Для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти на підставі письмового звернення їх батьків, інших законних представників, утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи подовженого дня.

Для забезпечення ефективності освітнього процесу наповнюваність спеціальних груп подовженого дня має відповідати наповнюваності спеціальних класів.

Зарахування учнів до групи подовженого дня та їх відрахування з неї здійснюються згідно з наказом керівника закладу загальної середньої освіти на підставі відповідної заяви батьків або інших законних представників учнів.

Заяви про зарахування учнів до групи подовженого дня приймаються протягом навчального року.

Режим роботи групи подовженого дня та організації освітнього процесу схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником закладу загальної середньої освіти.

Режим роботи спеціальної групи подовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2013 року № 144, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за № 410/22942.

Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить не більше шести годин на день. На підставі заяви батьків, інших законних представників учнів дозволяється відпускати учнів групи подовженого дня у зручний для батьків час.

Фінансування груп подовженого дня здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

Дємєнтьєва Ю. В.

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України.