Зміни у законодавстві України

Державний бюджет України

09122018Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII, який набрав чинності 01.01.2018 враховує:

– зростання ВВП на 3 %, індекс споживчих цін 110,9 %, граничний обсяг державного боргу 60 % ВВП, дефіцит держбюджету 2,4 % ВВП;

– зростання доходів державного бюджету на 19,0 % порівняно з 2017 роком та зростання видатків держбюджету на 17,9 %.

– основні показники бюджету: доходи – 917,9 млрд грн, витрати – 991,7 млрд грн, дефіцит – 80,6 млн грн, ВВП – 3 332,3 млрд грн.

Розмір мінімальної заробітної плати збільшено та становитиме з 1 січня 2018 року — 3723 грн.

Відповідно, зміняться усі похідні показники, до яких належать: розмір фінансових санкцій за порушення трудового законодавства, поріг індексації зарплати, мінімальний розмір ЄСВ, відшкодування втраченого заробітку, оплата вільних від роботи днів під час навчання, вихідна допомога тощо.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме: з 1 січня 2018 року — 1762 грн, з 1 липня 2018 року — 1841 грн, з 1 грудня 2018 року — 1921 грн.

У Державному бюджеті України на 2018 рік частково враховано профспілкові пропозиції щодо збільшення фінансування освітньої галузі.

Міністерству освіти і науки України, як головному розпоряднику коштів видатки за бюджетною програмою КПКВК 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» встановлено в обсязі 61,7 млрд грн, що у порівнянні з минулим роком більше на 17,3% або на 9,1 млрд грн.

За бюджетною програмою КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівня акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» у порівнянні з минулим роком видатки збільшено на 18,3% або 3,6 млрд грн та встановлено в обсязі 23,3 млрд грн, з них 14,6 млрд грн — за загальним фондом.

У Державний бюджет України на 2018 рік закладено кошти у розмірі 1 млрд 150 млн 101 тис. грн на продовження програм з покращення освітньої інфраструктури, а саме: закупівлю автобусів для підвезення дітей до опорних шкіл, обладнання природничо - математичних кабінетів та розвиток інклюзивної освіти тощо.

Зокрема, 200 млн грн передбачено на придбання автобусів для опорних шкіл, 441 101 млн грн. — на природничо-математичні кабінети, а також 509 млн грн — на підтримку освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Кожна з цих освітніх програм також отримує фінансування з боку місцевих органів самоврядування.

Також у Державному бюджеті України на 2018 рік закладено значні кошти на старт реформи Нова українська школа:

–  998,7 млн на забезпечення учнів початкових класів навчальними засобами та мобільними меблями;

–  163 млн 818 тис. — на придбання техніки для початкової школи;

–  386,5 млн — на підвищення кваліфікації вчителів;

–  272 млн 382 тис. — на підручники для 1-го класу.

Також 48 млн 349,5 тис. грн передбачено на закупівлю навчально-методичної літератури для початкових класів.

Податковий кодекс України

1 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 № 2245-VIII.

Податкові нововведення передбачають: поступове підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби — на 29,7%; підвищення ставок екологічного податку — на 11,2 % та рентної плати (крім видобування корисних копалин) — на 16,8 %; запроваджується 24-місячне відстрочення на сплату ПДВ під час імпорту деяких категорій обладнання; без сплати мита можна буде отримати не більше трьох відправлень вартістю по 150 євро; безмитне ввезення товарів через аеропорти на 1000 євро, під час в’їзду через інші пункти пропуску обмеження — 500 євро та 50 кг ваги; на 5 років звільняються від ПДВ та акцизу операції з імпорту електромобілів; для фармацевтичної галузі розширили сферу застосування ставки ПДВ — 7%, у тому числі на імпорт та продаж медичних виробів; для IT-бізнесу розширили пільгу з ПДВ на постачання програмної продукції; повернення до тестового режиму механізму зупинення реєстрації податкових накладних тощо.

Порядок розкриття банківської таємниці

Національний банк України постановою від 04.12.2017 № 124 вдосконалив порядок розкриття банками інформації, що містить банківську таємницю.

Зокрема, у постанові зазначено, що банки надають інформацію щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу на вимогу органів прокуратури України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Антимонопольного комітету України про надання такої інформації в електронному вигляді, згідно з вимогами, викладеними у додатку до відповідних Правил.

Банк зобов’язаний також надати інформацію органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям в обсязі, порядку та у випадках, визначених у статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Порядок подання фінансової звітності

1 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII.

Закон поширюється на усіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Законом, зокрема, передбачено подання звіту про платежі на користь держави та звіту про управління; запроваджуються критерії для розподілу підприємств на мікропідприємства, малі, середні або великі; на вимогу користувачів фінансову звітність може бути додатково переведено в іноземну валюту тощо.

Збільшено максимальну базу нарахування ЄСВ

Нововведення пов’язані з пенсійною реформою (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII, який набрав чинності 01.01.2018).

Максимальну величину бази нарахування ЄСВ збільшено з 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 15 розмірів мінімальної заробітної плати.

Внесено зміни до Правил дорожнього руху

З 1 січня 2018 року зменшено максимально дозволену швидкість у населених пунктах з 60 до 50 км/год (постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2017 № 883.

Оновлено форму декларації про доходи

З 2018 року почала діяти нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи (наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556).

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) визначений статтею 179 Податкового кодексу України.

Зокрема, податкова декларація не подається, якщо платник податку отримував доходи:

–  від податкових агентів, які згідно з податковим кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

–  виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених податковим кодексом;

–  від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок;

–  у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок.

У статті використано інформацію з Урядового порталу.

Дємєнтьєва  Ю. В.

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки  працівників  освіти  і  науки  України.