Право науково-педагогічних працівників обіймати посади професора чи доцента

Чи мають право обіймати посади професора чи доцента науково-педагогічні працівники, які не мають відповідних вчених звань?

Який порядок оплати праці зазначених працівників?

 

Науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів приймаються на роботу відповідно до вимог Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року № 744, яким, зокрема, не встановлено термін, на який можуть обиратися чи прийматися на роботу науково-педагогічні працівники. Такого обмеження не встановлено також Законом України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-III (із змінами та доповненнями).  

Згідно з додатком 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами та доповненнями) науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посади професорів чи доцентів, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання  чи  призначення  встановлюються  відповідні  тарифні  розряди:     професор — 20,  доцент — 19.

Тобто, у зазначеному нормативно-правовому акті йдеться про порядок встановлення посадових окладів особам, які не мають відповідного вченого звання, але обраним чи призначеним на посади професора чи доцента.

Саме на термін до двох років обумовлюється встановлення їм розмірів посадових окладів, зокрема, обраному чи призначеному працівникові на посаду професора, — на рівні 20 тарифного розряду, а доцента — 19 тарифного розряду.  

Відповідно до частини 4 пункту 6.2. Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 02 квітня 1993 року № 90 (із змінами та доповненнями), якщо після закінчення двох років перебування на посаді професора чи доцента вчене звання не присвоєне, цим особам встановлюється оклад асистента (викладача) з урахуванням наявності наукового ступеня, а при переході на ці посади з посад доцента, старшого викладача — оклад доцента, старшого викладача.

Зазначена Інструкція є чинною, проте з 1 вересня 2005 року застосовується у частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557.