Право працівника, якого поновлено на роботі за рішенням суду, на щорічну основну відпустку

      27112017Відповідно до частини першої статті 235 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) у разі звільнення без законної підстави працівник має бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

        Згідно з частиною другою статті 235 КЗпП України при винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

     Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, що відлічується з дня укладення трудового договору.

     Згідно з частиною першою статті 24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за усі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А І групи.

     Відповідно до пункту другого частини першої статті 82 КЗпП України та пункту другого частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки» час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу) зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (стаття 75 КЗпП України, стаття 6 Закону України «Про відпустки»).

    Отже, у разі поновлення працівника на роботі за рішенням суду, він має право на щорічну основну відпустку за весь час вимушеного прогулу. У такому випадку тривалість щорічної основної відпустки працівника визначається пропорційно з дати поновлення на роботі та до кінця його робочого року.

     Варто зазначити !   Відповідно до роз’яснення, наданого Міністерством соціальної політики України у листі від 28.10.2016 № 1500/13/84-16, якщо при звільненні, визнаному судом незаконним, працівнику була виплачена грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки, то після поновлення працівника на роботі права на використання цих днів відпустки він не має. Також не передбачено повернення працівником виплачених йому коштів за відпустку при звільненні чи зарахування їх в рахунок суми за відпустку, що надається за період вимушеного прогулу.

Дємєнтьєва  Ю. В.

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки  працівників  освіти  і  науки  України.