Інформація щодо зарахування до стажу роботи періоду догляду за дитиною у контексті пенсійної реформи

    54345687    У відповідь на численні звернення через актуальність питання зарахування до стажу роботи періоду догляду за дитиною, до уваги спілчан пропонується відповідне роз’яснення Міністерства соціальної політики України.

  До страхового стажу зараховуються періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісяця сплачені страхові внески у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

     Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до трудового стажу для призначення пенсії до 1 січня 2004 року (дата набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), зараховуються до страхового стажу у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

     Отже, до 1 січня 2004 року до трудового стажу зараховувалися усі періоди перебування у трудових відносинах, у тому числі й періоди відпусток:

– для догляду за дитиною до 3-х років;

– у зв’язку з вагітністю та пологами;

– для догляду за дитиною згідно медичного висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

      Також до трудового стажу до 1 січня 2004 року зараховувався час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку.

      З 1 січня 2004 року час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу матері, якщо вона доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку та за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. З 1 січня 2005 року внески за ці періоди сплачуються за рахунок коштів державного бюджету.

    Сплата внесків за періоди перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами здійснюється з 1 липня 2013 року.

   Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій» передбачені положення щодо врахування при визначенні права на призначення пенсії за віком, зокрема, періодів:

– перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

– перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Дємєнтьєва Ю. В.

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки  працівників  освіти  і  науки  України.