Щодо збереження кваліфікаційної категорії та педагогічного звання при переведенні педагогічного працівника з посади вчителя на посаду методиста

  193756392 Відповідно до частини другої пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення), за педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста.

   Згідно з приміткою 3 до пункту 13 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти України від 31.05.1994 № 167 та наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 № 471), за методистами навчально-методичних, методичних кабінетів (центрів), інститутів підвищення кваліфікації (удосконалення) вчителів зберігається право на отримання підвищених посадових окладів, якщо у період роботи на посадах учителя, викладача, вихователя за результатами атестації їм було присвоєно відповідне звання.

   Відповідно до пункту 2 Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» (далі — Порядок) кваліфікаційні категорії "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії" присвоюються педагогічним працівникам з освітнім ступенем магістра, які, зокрема, займають посади: «вчитель» та «методист».

   Згідно з пунктом 3 Порядку педагогічні звання «старший учитель» та «учитель-методист» присвоюються вчителям усіх спеціальностей. Проте, Порядком не передбачено можливість присвоєння відповідних педагогічних звань методистам.

      З урахуванням вищезазначеного, можна зробити висновок, що право на підвищення посадового окладу методистові методичного кабінету, якого переведено на цю посаду з посади вчителя, за педагогічне звання, присвоєне йому під час роботи на посаді вчителя, має зберігатися лише до наступної атестації за посадою методиста.

  У подальшому наявність педагогічного звання «старший учитель» чи «учитель-методист», присвоєного за посадою вчителя загальноосвітнього навчального закладу, не впливатиме на розмір оплати праці методиста методичного кабінету.

    Варто зазначити !   Пунктом 3.23 Типового положення встановлено, що педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

   Отже, якщо педагогічний працівник, обіймаючи посаду методиста методичного кабінету (центру), працює ще вчителем у загальноосвітньому навчальному закладі, то він має атестуватися за цими обома посадами на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії та, крім того, за посадою вчителя — атестуватися на підтвердження педагогічного звання.

Дємєнтьєва Ю. В.

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки  працівників  освіти  і  науки  України.