Встановлення доплат за класне керівництво у разі зміни контингенту учнів у класі

    Згідно з п. 36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року №102, вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво:

-      у І-ІV класах – у розмірі 20 % ставки заробітної плати;

-      у V-XI-класах - у розмірі 25 % ставки заробітної плати;

    Варто зазначити, що у класах ( класах - комплектах, групах) шкіл усіх типів і найменувань з кількістю учнів менше 12 осіб, доплату за класне керівництво здійснюють у розмірі 50 % цих розмірів доплат.

Працівникам, що уклали трудовий договір про роботу на посадах керівних працівників (директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи), а також працівникам, що працюють за сумісництвом на цих посадах, доплата за виконання обов’язків класного керівника не встановлюється.

    У разі жякщо класним керівником є особа, що, перебуваючи на посаді педагогічного працівника (вчителя, викладача, вихователя групи продовженого дня), довантажена обов’язками заступника директора, доплата за класне керівництво повинна здійснюватися, оскільки такий працівник не перебуває на посаді керівного працівника, а лише виконує обов’язки директора, заступника директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи за суміщенням без зайняття відповідної посади.

    Доплата за класне керівництво не залежить від обсягу навчального навантаження вчителя. Її встановлюють відповідно до тарифної ставки (посадового окладу) педагогічного працівника У разі отримання педагогічним працівником підвищення за роботу в певних типах навчальних закладів, за педагогічне звання тощо доплату за класне керівництво провадять у відсотковому розмірі відповідно до новоствореної ставки заробітної плати ( посадового окладу).

   Згідно з пунктом 38 Інструкції №102 перерахунок розміру доплат за класне керівництво у зв»язку зі зміною кількості учнів протягом навчального року не провадиться ( крім випадків, коли тарифікація педагогічних працівників складається на початок першого та другого півріччя). На початок першого та другого півріччя визначають обсяг навчального навантаження учителів вечірніх ( змінних) середніх загальноосвітніх шкіл ( класів) з очно – заочною формою навчання, заочних шкіл, а також учителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у лікарнях ( п. 63 Інструкції № 102).

    Отже, у разі збільшення чи зменшення контингенту учнів у класі, вчителю здійснюватимуть доплату за класне керівництво в тому розмірі, що був встановлений при тарифікації на початок навчального року (станом на 1 вересня), тобто цю доплату не перераховуватимуть.