Чи зберігається навчальне навантаження вчителя, яке вона мала до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,після її виходу на роботу ?

                Вчитель до відпустки у зв»язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до тарифікації мала 23 години навчального навантаження , а також була класним керівником та завідувала навчальним кабінетом.

Чи зберігається навчальне навантаження вчителя, яке вона мала до відпустки у зв»язку  з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного  віку,після її виходу на роботу ?

На запитання спілчан відповідає відділ обкому профспілки з питань соціально – економічного та правового захисту працівників освіти.

                                                                         

Відповідно до ст. 25  Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651 – XІУ ( із змінами) педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування становить 18 навчальних годин протягом навчального тижня, тобто тарифну ставку.

         Розподіл педагогічного навантаження здійснюється керівником навчального закладу  за погодженням із профспілковим комітетом та затверджується відповідним органом освітою. Педагогічне навантаження вчителя       загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування  обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його згодою.

         Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника відповідно до законодавства України про працю.

         Пунктом 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої Міністерством освіти України від 15 квітня 1993 р. №102 ( зі змінами) , передбачено, що навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівникам навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом залежно від :

  1. кількості годин, передбачених навчальними планами;
  2. наявності відповідних педагогічних працівників;
  3. інших конкретних умов, що склалися у закладі.

Отже, встановлення педагогічного навантаження в обсязі не менше тарифної ставки не є порушенням.

Завідувачі навчальних кабінетів призначаються наказом директора загальноосвітнього навчального закладу. Конкретний розмір доплат за завідування навчальними кабінетами встановлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням вимог Інструкції.

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» від 6 вересня 200р. №434 (зі змінами) , обов»язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника навчального закладу за його згодою, і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових
випадках  з  метою дотримання прав та інтересів учнів (вихованців)
та  їх  батьків  зміна  класного  керівника  може  бути  здійснена
протягом  навчального  року.( П. 2.2. Положення ).

 

Отже, рішення про навчальне навантаження , завідування навчальним кабінетом та класне керівництво приймає директор навчального закладу за погодженням із профспілковим комітетом. Законодавством України про освіту не передбачено збереження педагогічного навантаження працівника у тому самому обсязі, який було встановлено до декретної відпустки цього працівника.

 

 

Нагадуємо, що з 1 липня 2013 року періоди перебування жінок у відпустках по вагітності та пологах зараховуватимуться до страхового стажу для призначення  їм пенсії. Відповідна норма передбачена законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії».