Встановлення педагогічного навантаження педагогічним працівникам навчального закладу

Надаємо покроковий алгоритм встановлення педагогічного навантаження педагогічним працівникам навчального закладу

 

 

 1. Крок Вивчити нормативно –правові документи, що регламентують порядок встановлення педагогічного навантаження педагогічним працівникам;
 2. Крок Залучити до розподілу педагогічниного навантаження працівників, заступника директора з навчально – виховної роботи;
 3. Крок Проаналізувати педагогічне навантаження працівників у поточному навчальному році;
 4. Крок Проаналузувати кількість навчальних годин, передбачених робочим навчальним планом на новий навчальний рік, забезпеченість педагогічними кадрами та інші конкретні умови, що склалися у навчальному році;
 5. Крок Визначити кількість працівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а також з»ясувати, чи планують інші працівники такі відпустки у новому навчальному році;
 6. Крок Передбачити для працівників, які перебували у відпустках для догляду за дітьми та приступлять до роботи у новому навчальному році, педагогічне навантаження, встановлене їм при тарифікації на початок навчального року;
 7. Крок Визначити за потреби кількість працівників, яких необхідно прийняти на роботу для викладання навчальних предметів, та передбачити їм педагогічне навантаження;
 8. Крок Дотримуватися принципу наступності викладання працівниками навчальних предметів у класах, групах намагатися зберегти їм педагогічне навантаження, встановлене раніше ;
 9. Крок Врахувати кількість молодих спеціалістів, яких необхідно прийняти на роботу у новому навчальному році за відповідними направленнями, та встановити їм педагогічне навантаження;
 10. Крок Врахувати за потреби під час розподілу педагогічного навантаження кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної частини робочого навчально плану;
 11. КрокВстановити за потреби педагогічне навантаження обсягом менше тарифної ставки ( лише за письмовою згодою працівників);
 12. КрокВстановити педагогічне навантаження працівників для викладання навчальних предметів окремо у 1 - 4 –х, 5 - 9-х, 10 - 11 – х класах;
 13. Крок Підсумувати загальний обсяг педагогічного навантаження та обсяг педагогічного навантаження для кожного працівника навчального закладу;
 14. Крок Перевірити відповідність встановленого педагогічного навантаження навчальним годинам, передбаченим робочим навчальним планом;
 15. Крок Обговорити і погодити встановлене педагогічне навантаження працівників на засідання педагогічної ради;
 16. Крок Погодити встановлене педагогічне навантаження працівників із профспілковим комітетом навчального закладу ;
 17. Крок Подати на затвердження до відповідного органу управління освітою встановлене педагогічне навантаження працівників;
 18. Крок Довести до відома працівників у кінці навчального року ( до надання щорічної основної відпустки ) розподіл педагогічного навантаження в наступному навчальному році;
 19. Крок Затвердити наказом розподіл педагогічного навантаження працівників ;

( приклад наказу додається)

  

Надаемо приклад оформлення наказу про розподіл педагогічного навантаження між педагогічними працівниками

 

  

Загальноосвітній навчальний заклад №

 

 

Н А К А З

 

 

19.08.2013р. м. Миколаїв № 11-М

 

 

 

Про розподіл педагогічного навантаження

між педагогічними працівниками

у 2013/2014 навчальному році

 

 

Враховуючи попередній розподіл педагогічного навантаження між педагогічними працівниками під час комплектування, відповідно до робочого навчального плану на 2013 / 2014 навчальний рік та на підставі рішення тарифікаційної комісії загальноосвітнього навчального закладу № від 16.08.2013р. № 2

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити педагогічне навантаження педагогічних працівників у 2013 / 2014 навчальному році ;

2. Афанасенко Ользі Іванівні, заступнику директора з навчально- виховної роботи, скласти тарифікаційний список вчителів та інших працівників навчального закладу до 30.08.2013р.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор Іванова І.А.

 

 

Погоджено з профспілковим комітетом

первинної профспілкової організації

протокол № від _________

 

Голова профкому Поліщук Т.С.

 

 

З наказом ознайомлені:

 

( ПІБ, дата, підписи)