Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» від 26.09.2006 №1361. Починаючи з 2007 року, запроваджено надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів для заохочення молодих фахівців до роботи у загальноосвітніх навчальних закладах

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012р. № 678 одноразова адресна грошова допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчались за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням у вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування.

Допомогу надають випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та не менше як на три рокиуклали договір про роботу у загальноосвітніх навчальних закладах на посадах педагогічних працівників.

Умови оплати праці, пільги і соціальні гарантії педагогічних працівників таких навчальних закладів встановлюють для кожної категорії працівників окремо .слід зазначити, що у Порядку передбачена виплата допомоги лише тим випускникам, які працюють на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх навчальних закладах. кількість випускників вищих навчальних закладів державної форми власності. яким надаватимуть допомогу, визначає міністерство освіти і науки, молоді та спорту України на підставі списків, які подають вищі навчальні заклади І-ІУ рівнів акредитації, підпорядковані МОНмолодьспорту, а також міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади. у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади. Таку допомогу надають лише тим випускникам, які уклали не менше як на три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників.

Списки випускників вищих навчальних закладів, яким надаватимуть допомогу, підлягають погодженню з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, управліннями освіти і науки обласних, міських державних адміністрацій.

Опрацювавши подані списки, МОНмолодьспорту затверджує кількість випускників та обсяг допомоги,який надаватимуть у межах асигнувань, передбачених Державним бюджетом України на рік на зазначені цілі, та розподіляє ( перерозподіляє) бюджетні призначення для виплати допомоги між підпорядкованими йому вищими навчальними закладами І-ІУ рівнів акредитації, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, випускники яких уклали трудовий договір на строк, не менший ніж три роки.

 

МОНмолодьспорту, управління освіти і науки обласних, міських державних адміністрацій повинні затвердити кількість випускників, яким надають допомогу, та у межах коштів, запланованих на ці виплати у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та місцевими бюджетами, розподілити суми між вищими навчальними закладами І-ІУ рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.

Нарахування допомоги здійснюють у вищому навчальному закладі на підставі наказу, виданого після затвердження кількості випускників, яким її належить виплатити.

Розмір допомоги – п»ятикратна мінімальна заробітна плата,таку допомогу нараховують з огляду на розмір мінімальної заробітної плати на дату нарахування.

Для отримання допомоги випускник вищого навчального закладу повинен надати такі документи, як:

  • заява про надання допомоги;
  • копія трудової книжки;
  • копія договору про роботу на посаді педагогічного працівника;

Відповідно до Порядку випускники вищих навчальних закладів повертають отриману допомогу, якщо вони:

  • відмовилися без поважних причин приступити до роботи за призначенням;
  • порушили трудову дисципліну і їх звільнили з ініціативи адміністрації;
  • звільнилися за власним бажанням протягом трьох років від початку роботи у загальноосвітньому навчальному закладі;

Ці кошти вищі навчальні заклади повинні повернути до державного бюджету. 

 

Звертаємо увагу на те, що Законом України «Про зайнятість населення», який вступив в силу з 1 січня 2013 року, передбачено державну підтримку молодих працівників, залучених до роботи в селах і селищах.

Згідно ст. 28 Законом України «Про зайнятість населення», молодий працівник (педагогічний працівник), який закінчив відповідний вищий навчальний заклад і уклав договір про роботу за відповідною професією в навчальному закладі розташованому в селі або селищі,має право на державну підтримку. (надається житло та одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати).
Житло надається працівнику на строк роботи (службове житло), а за умови роботи в такому населеному пункті не менше десяти років житло передається у власність працівника.