На допомогу профспілковому активу

Важливі справи у січні- лютому

  

Зміст

Підстава

1. Розробити за потреби колективний договір та додатки до нього чи внести зміни, доповнення до чинного колективного договору та його додатків;

- Кодекс законів про працю України;

- Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 №3356-УІІ ( із змінами);

- Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально – виховних закладів України, затверджені наказом МОНУ країни від 20.12.199р.№455 ( із змінами)

2.Розробити за потреби правила внутрішнього розпорядку навчального закладу чи внести зміни до них;

- Кодекс законів про працю України від 1.12.1971 №322-УІІІ ( із змінами)ст.142

- Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально – виховних закладів України, затверджені наказом МОНУ країни від 20.12.199р.№455 ( із змінами)

3. Довести до працівників затверджений графік відпусток на 2013 рік.

- Закон України «Провідпустки» від 15.11.1996 №504/96-ВР ( із змінами);

- Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально – виховних закладів України, затверджені наказом МОНУ країни від 20.12.199р.№455 ( із змінами)

 

4. Проконтролювати, за потребинакази :

  • про стан травматизму за 2012 рік;
  • про організацію навчання із цивільної оборони;

Річний план роботи навчального закладу;

Річний план роботи профспілкової організації;

5. .Погодити план заходів на період весняних канікул

Річний план роботи навчального закладу;

 

6. Погодити угоди з охорони праці на календарний рік

Річний план роботи навчального закладу;

 

7. Продовжити роботу з вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються;

Річний план роботи профспілкової організації;

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 № 930 ( із змінами)

8. Розглянути на профспілкових зборах питання:

  • «Про виконання колективного договору між адміністрацією та профкомом за 2012 рік та проект колективного договору на 2013 – 2015 роки;
  • «Про стан дотримання у навчально – виховному закладі чинного трудового законодавства України »

 

Річний план роботи профспілкової організації;

Річний план роботи навчального закладу;

 

9. Проаналізувати стан із правильністю нарахування та своєчасністю виплати заробітної плати працівникам навчального закладу;

Річний план роботи профспілкової організації;

 

10 . Інформувати членів профспілки про рішення, прийняті вищими за підпорядкуванням органами профспілки;

Статут Профспілки працівників освіти і науки