Джерела економії фонду оплати праці бюджетних установ.

За рахунок яких джерел виникає економія фонду оплати праці бюджетних установ?

                                     

 

Згідно з законом України «про оплату праці» від 24.03.1995р. №108/95-ВР ( із змінами) фонд заробітної плати бюджетної  установи формують відповідно до доведених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період згідно із лімітною довідкою про бюджетні асигнування. відповідно до доведених бюджетних асигнувань бюджетна уствнова затверджує кошторис.

Джерелом коштів на оплату праці для бюджетних установ і організацій є кошьи, виділені з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності ( наприклад, від надання платних послуг) та з інших джерел.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про оплату праці» структура заробітної плати така:

  • основна заробітна плата, що встановлюється у вигляді тарифних ставок ( посадових окладів) працівників;
  • додаткова заробітна плата;
  • інші заохочувальні та компенсаційні виплати;

Видатки фонду оплати прці для бюджетних установ передбачені у кошторисі за КЕКВ1111 « Оплата праці працівників бюджетних установ» за рахунок надходження коштів із загального фонду бюджету та за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Згідно з пунктом 22 порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 , видатки бюджету, що включаються до проекту кошторису, обов»язково підтверджуються обґрунтованими відповідними розрахунками за кожним КЕКВ.

         Потреби в бюджетних коштах на заробітну плату визначають відповідно до штатного розпису, тарифікаційних списків та розрахункового обсягу премій, матеріальних допомог, індексації заробітної платита інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

         За спеціальним фондом кошторису установи потребу на заробітну плату розраховують згідно із запланованим обсягом виконання робіт, надання послуг та тарифів на їх виконання.

         У кожній бюджетній установі економія фонду оплати праці може утворюватися за рахунок таких складових:

 

- наявних вакансій до штатного розпису ( вакансій, які на момент формування ФОП відображалися у штатному розписі, та вакансій, які утворилися в бюджетному періоді після сформованого ФОП

( звільнення працівника);

- виплат, які здійснюються ФСС з ТВП ( виплати за листками непрацездатності);

- пребування працівників у відпустках для догляду за дитиною;

- зменшення розмірів премій, доплат та надбавок, заохочувальних та компенсаційних виплат, які передбачено кошторисом на відповідний бюджетний період, у зв»язку з порушенням трудової дисципліни працівників тощо.