Укладаємо колективний договір в установах та закладах освіти

Відповідно до Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-УІІІ ( із змінами)  та Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993р. №3356 – УІІ ( із змінами):

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов»язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально – економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів;  

Надаємо покроковий алгоритм укладання колективного договору:

  

1. Крок. Ознайомитися з нормативно – правовими документами, що регламентують порядок укладання колективного договору;

 

2. Крок. Організувати колективні переговори з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації;

 

 

3. Крок. Визначати порядок ведення переговорів з питань розроблення, укладання або внесення змін до колективного договору;

 

4. Крок. Створити робочу комісію з представників сторін для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору;  

 

5. Крок. Ознайомити членів робочої групи з нормативно – правовими документами, що регламентують порядок укладання колективного договору;

 

6. Крок. Визначити зміст колективного договору та додатки до нього;  

 

7. Крок Обговорити із членами робочої групи додаткові, порівняно з чинним законодавством і угодами, гарантії, соціально – побутові пільги для працівників навчального закладу, для включення до колективного договору;

 

8. Крок. Скласти, за потреби, протокол розбіжностей до колективного договору ;  

 

9. Крок. Проаналізувати відповідність проекту колективного договору вимогам нормативно – правових актів;

10. Крок. Оформити проект колективного договору;

 

11. Крок. Обговорити проект колективного договору на загальних зборах працівників навчального закладу;  

 

12.  Крок. Внести, за потреби, зміни до проекту колективного договору з урахуванням пропозицій. що надійшли від працівників навчального закладу;

 

13. Крок. Оформити відповідним протоколом внесення змін до проекту колективного договору;  

 

14. Крок.Ознайомити колектив навчального закладу з остаточним варіантом колективного договору;

 

15. Крок. Підписати колективний договір;  

 

16. Крок. Подати колективний договір з додатками, а також протокол розбіжностей, інформацію про склад уповноважених представників сторін, які брали участь у колективних переговорах, до районних, міських управльнінь праці соціального захисту населення для повідомної реєстрації;

 

17. Крок. Вивісити колективний договір на відному с\місці ( стенді, куточку тощо) ;  

 

18. Крок. Ознайомлювати з колективним договорм навчального закладу осіб при прийомі на роботу;

 

19. Крок. Звітувати щорічно про виконання колективного договору 

 

20. Крок Вносити зміни до колективного договору у разі зміни умов праці, режиму роботи тощо;