На допомогу профспілковому активу

Важливі справи у жовтні

 

 

Зміст

Підстава

1.Погодити з адміністрацією навчального закладу порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов»язків до Дня працівників освіти

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.2000р. № 898, Обласна Угода між управлінням освіти і науки і обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки на 200-2015 роки п. 4.61, додаток № 4, колдоговор навчального закладу;

2. Проконтролювати, за потреби, наказ: 

- про створення атестаційної комісії  та затвердження її складу з дотриманням п. 2.7. типового положення щодо входження представників профспілки до складу атестацій ної комісії;

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 № 930 ( із змінами)

3. Внести,  за потреби,  до 10 жовтня пропозиції до атестаційної комісії про позачергову атестацію педагогічних працівників – членів профспілки, які заслуговують на присвоєння педагогічних звань, підвищення кваліфікаційних категорій;

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 № 930 ( із змінами)

4.Взяти участь у перевірці стану підготовки навчального закладу до роботи в осінньої – зимовий період.

Колективний договір  навчального закладу;

Річний план роботи профспілкової організації;

 

5.Спільно з адміністрацією навчального закладу :

- вирішити питання робочого часу і часу відпочинку працівників;

-  проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні;

- повідомити працівників про розміри посадових окладів, ставок заробітної плати з вересня 2012 року;

 

Кодекс законів про працю України ст 247п. 3,4;

Статут Профспілки працівників освіти і науки п. 49.4;

Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу;

Колективний договір навчального закладу;

Постанова КМУ від 11.01.2012р. №10;

 

6.Проконтролювати, за потреби, своєчасність проведення інструктажів відповідальними особами

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом МОН від 01.08.2001р. № 563

( із змінами)

7.Спільно з адміністрацією навчального закладу підготувати та провести свято Дня працівників освіти.

Колективний договір навчального закладу

Річний план роботи навчального закладу;

8.Сприяти :

- посиленню мотивації педагогічних працівників до підвищення кваліфікації в частині застосування інформаційно – комунікаційних технологій  в навчальному процесі та створенню для цього відповідних умов;

- узагальненню та поширенню передового педагогічного досвіду використання інформаційно – комунікаційних технологій;

Колективний договір навчального закладу;

Річний план роботи профспілкової організації; 

 

Річний план роботи навчального закладу.

9. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих на профспілкових зборах і засіданнях профкому рішень.

Річний план роботи профспілкової організації;

10. Інформувати членів профспілки про рішення, прийняті вищими за підпорядкуванням органами профспілки

Статут Профспілки працівників освіти і науки ;

11.Прийняти участь в обласному огляді- конкурсі на кращу первинну профспілкову організацію.

 

12. Прийняти участь у

Всеукраїнському громадському

 огляді- конкурсі  охорони

праці в установах, закладах,

 підприємствах та організаціях

 Міністерства освіти і науки України.

Положення про  порядок та умови обласного огляду – конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію;

 

Положення про порядок та

умови Всеукраїнського

громадського огляду- конкурсу

охорони праці в установах,

закладах, підприємствах

та організаціях Міністерства

освіти і науки України;