Новий державний стандарт початкової школи

2012 -2013 навчальний рік є особливим для початкової школи. Оскільки з 1 вересня розпочалося поступове впровадження нового державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм для початкової школи.

   Стандарт розроблений із урахуванням кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду й покликаний забезпечити:

-         упровадження інформаційно – комунікаційних технологій ( навчання кожної дитини, починаючи з 2 класу, освоєння і використання в практичної діяльності інформаційно – комунікаційних технологій);

-         забезпечення високого рівня знань іноземних мов: уже з 1 вересня 2012 року іноземну мову вивчатимуть з 1 класу;

-         використання здоров»язбережувальних технологій та екологічної спрямованості освіти, що не лише сприятиме формуванню навичок збереження здоров»я, а й навчить дитину жити в злагоді з природою;

-         збереженні та зміцненні психологічного і фізичного здоров»я учнів,їх моральному та громадянському вихованні.  

Цього року вперше за парти 581 школи Миколаївської області сяде 10531 малюк. Пріоритетами подальшого розвитку початкової школи визнано підготовку комп»ютерних класів для другокласників 2013/2014 н.р. та вчителів до викладання  предмета «Сходинки до інформатики».  

Передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в.т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров»я, можна лише спеціалістам за наявності об»єктивних причин, обов»язкової письмової згоди учителів початкових класів та погодженням із первинною профспілковою організацією. При цьому оплата праці здійснюється відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти № 102.

 Вчителям початкових класів, яким з незалежних від них причин може бути забезпечене повне тижневе навантаження, заробітна плата виплачується в розмірі не нижче ніж місячна ставка, якщо:

-  у 2-4 класах уроки образотворчого мистецтва, музики та спiвiв, фiзкультури переданi спецiалiстам;

-    у 1 класах вчителi за станом здоров'я та з iнших причин не можуть вести уроки фiзкультури i спiвiв;

-  у 1-4 класах шкiл з поглибленим вивченням iноземної мови, в сiльських початкових школах, коли вчителi внаслiдок своєї пiдготовки не можуть вести уроки iноземної та iнших мов.

У всiх цих випадках звiльнення вчителя вiд проведення занять та виплата заробiтної плати в розмiрi не нижче мiсячної ставки з обов'язковим довантаженням до встановленої норми годин оформляється наказом директора школи з зазначенням причин та пiдстав звiльнення вiд занять i робiт, якими довантажується вчитель.