На допомогу профспілковому активу

Важливі справи у вересні

 

Зміст роботи

Підстава

1. Погодити із адміністрацією навчального закладу тарифікаційні списки та до 5 вересня подати їх відповідному органу управління освітою.

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти від 15.04.1993 №102 ( п.4)

2.Погодити з адміністрацією навчального закладу до 5 вересня установлення доплат працівникам за:

- виконання обов»язків тимчасово відсутніх працівників;

- суміщення професій ( посад);

- розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт ( при застосуванні таких умов праці);

-завідування кабінетами, майстернями, спортзалом, ведення позакласної роботи та окремих видів педагогічної діяльності;

 

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти від 15.04.1993 №102( додаток№2)

3. Погодити з адміністрацією навчального закладу графік роботи працівників навчального закладу, графік чергування вчителів

Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу

4.Проконтролювати, за потреби, накази:

- про режим роботи навчального закладу у 2012/2013 навчальному році;

- про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2012/2013 навчальному році;

- про проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками у 2012/2013 навчальному році;

- про організацію роботи з наставництва, закріплення молодих спеціалістів за досвідченими педагогами;

Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу;

Річний план роботи навчального закладу;

Робочий навчальний план;

Річний план роботи профспілкової організації;

5. Погодити штатний розпис

Галузева Угода п п.5.3.18- 5.3.19 та

Обласна Угода  п.4.53 на 2011-2015 роки

6. Проконтролювати проходження працівниками навчального закладу медичних оглядів

Порядок проведення обов»язкових профілактичних медичних оглядів, затверджений постановою КМУ від 23.05.2001 №559 ( із змінами)

7.Вжити заходів щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо – зимовий період

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012р.№612

8. Погодити розклад уроків

П. 25 Типових правил ВТР

9. Графіки робочого дня і змінності техперсоналу у 2012/2013 навчальному році

П.26 Типових правил ВТР

10. Проконтролювати своєчасність проведення інструктажів відповідальними особами

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу ( Наказ МОН від 01.08.2011 №563