ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ЗА СУМІСНИЦТВОМ, ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

160320209099У зв’язку з чисельними зверненнями щодо оплати праці педагогічних працівників, що працюють за сумісництвом, під час карантину, повідомляємо наступне.

Сумісництвом називають виконання іншої роботи у час, вільний від основної роботи, за умовами трудового договору.

Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій регулюється постановою Кабінету Міністрів України "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" від 03.04.93 р. № 245 та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28.06.93 р. № 43.

Згідно з п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. № 245 та п. 5 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу.

Разом з тим, відповідно до п.68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, в т.ч. педучилища (крім вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Форма Тарифікаційного списку вчителів та інших працівників школи затверджена у додатку 1 до Інструкції № 102. Приміткою 1 до Тарифікаційного списку передбачено, що у тарифікаційному списку вказуються всі працівники школи, ставки заробітної плати і посадові оклади яких залежать від освіти, категорії та тарифного розряду, в тому числі директори та їх заступники, вчителі, вихователі, бібліотекарі, а також інші працівники (завгоспи, лаборанти), які ведуть викладацьку роботу.

Тому, при оплаті праці вчителів, які працюють у двох і більше закладах освіти, зокрема й у загальної середньої освіти за сумісництвом, здійснюється виключно за тарифікацією, що забезпечується кожному з них затвердженням обсягу тижневого навантаження.

Таким чином, педагогічні працівники,які працюють в закладах освіти за сумісництвом, під час карантину виконують організаційно-методичну, організаційно-педагогічну та інші види робіт. За цей час таким працівникам має нараховуватися заробітна плата, виходячи із розрахунку заробітної плати, визначеної при тарифікації.

При цьому, варто звернути увагу на те, що пунктом 5.2.1 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки передбачено, що періоди, впродовж яких у закладах освіти не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв'язку із санітарно - епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної, наукової робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Окрім сумісництва, в закладах освіти поширеним є також залучення працівників установ організацій до викладацької роботи з погодинною оплатою праці. Так, Переліком робіт, які не є сумісництвом, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28 червня 1993 р. № 43, передбачено, що усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. Зокрема, пунктом 3 Переліку № 43 передбачена педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більше як 240 годин на рік.Тому якщо викладацька діяльність в закладі освіти виконується працівниками інших установ і організацій (наприклад, працівниками управлінь та відділів освіти)впродовж їх основного робочого часу з погодинною оплатою праці, в період карантину таким працівникам оплата за години педагогічного навантаження, не виконані у зв’язку з карантином, не здійснюється.