Гарантії при скороченні для працівників установ і організацій, обраних до складу профспілкових органів.

Скорочення - це зменшення чисельності (штату) працівників. Відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі - Кодекс) скорочення є різновидом змін в організації виробництва і праці. Такі зміни, відповідно до статті 40 Кодексу є підставою для розірвання трудового договору яке відбувається з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Скорочення штату працівників відбувається за процедурою, чітко визначеною у законодавстві про працю. Стаття 49-2 Кодексу передбачає, що про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації.

Водночас, Кодексом та Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" передбачені додаткові гарантії для працівників підприємств, установ і організацій, обраних до  складу профспілкових органів. Згідно із ст. 252 Кодексу та ст. 41 згаданого Закону, звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації, його керівників, крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки (об'єднання професійних спілок). Не допускається звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, оргнізації, протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов'язано із станом здоров'я.

Таким чином, звільнення працівника, який обирався до виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, у тому числі і голови профспілки, має відбуватися відповідно до вимог законодавства про працю.

Звертаємо увагу, що у разі порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, у тому числі і під час звільнення, працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки (ст. 233 Кодексу).

 

 

Основні державні соціальні гарантії

Станом на 1травня  2012 року

( детальніше)

Назва державної соціальної гарантії

(грн.)

Прожитковий мінімум в середньому на одну особу на місяць, у тому числі:

1037

Для працездатних осіб

1094

Для осіб, які втратили працездатність

838

Для дітей віком до 6 років

911

Для дітей віком від 6 до 18 років

1134

Мінімальна пенсія за віком

838

Мінімальна заробітна плата:
Місячна заробітна плата
Погодинна мінімальна заробітна плата

 

1094

6,56

Допомога на поховання:
пенсіонерів

застрахованих осіб
безробітних осіб

 

2 пенсії
2200

1094

Допомога при народженні дитини:

На 1 дитину (30 розмірів ПМ, у тому числі одноразово 10 ПМ, решта протягом 24 місяців)
2 дитина (60 розмірів ПМ, у тому числі одноразово 10 ПМ, решта протягом 48 місяців)
3 дитина (120 розмірів ПМ, у тому  числі одноразово 10 ПМ, решта протягом 72 місяців)

 

27330

54660

109320

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю *:

Для незастрахованих осіб
Для застрахованих осіб 

** згідно пункту 1.2. Постанови Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12.04.2012 №327 «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2012 році» розмір виплати допомоги по безробіттю для застрахованих осіб з 1 квітня 2012 року збільшено до 841 грн. (Постанова набуде чинності після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України з дня її офіційного опублікування та застосовуватиметься  з 01.04.2012 р)

 

544

825 (841**)

 

__________ 

 *– без урахування поточної індексації

 

Розміри деяких видів державної допомоги з урахуванням розмірів прожиткового мінімуму, встановлених Законом України „Про державний бюджет України на 2012 рік”

 

Станом на 1 травня  2012 року

 

Назва державної допомоги

(грн.)

допомога непрацюючим жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами:

273,50

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку*:

130 – 1094

допомога на дітей одиноким матерям на дітей віком*:

до 6 років
від 6 до 18 років
від 18 до 23 років

 

273,30 – 455,50

340,20 – 567,00
328,20 – 547,00

державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються опікунами (піклувальниками), батьками-вихователями та прийомними батьками:

до 6 років
від 6 до 18 років

 

 


1822,20
2268,00

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, на дітей віком*:

до 6 років
від 6 до 18 років

 


273,30
340,20

 

*– без урахування поточної індексації

( за інформацією ЦК профспілки працівників освіти і науки )