Оплата праці медичної сестри закладу дошкільної освіти

210420197Згідно з положеннями статті 17Закону України «Про оплату праці»для працівників, які виконують роботи, не властиві основній діяльності галузі, умови оплати праці встановлюються відповідно до актів чинного законодавства тих галузей, до яких належать ці роботи за характером.

Відповідно до п.2 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 працівникам установ, закладів і організацій освіти, для яких не передбачено цією Інструкцією умов оплати праці, встановлюються умови оплати праці для аналогічних працівників відповідних галузей. Враховуючи зазначене вище оплата праці медичної сестри закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я.

Зарплата медсестер нараховується відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (наказ Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519) (далі — Умови). Підрахунок здійснюється залежно від посадового окладу, а також з

урахуванням додаткових виплат, розмір яких затверджується адміністрацією кожного закладу окремо.

З 2019 року розміри посадових окладів, ставок заробітної плати медичним працівникам визначають залежно від розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду — 1921 грн.

Розміри посадових окладів фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (середній медичний персонал) визначають за тарифними

розрядами ЄТС. Із 1 січня 2019 року посадові оклади сестер медичних становлять:

1.9792 n457890

2.Відповідно Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабміну від 29.12.2009 р. № 1418 медичним сестрам передбачена виплата надбавки за вислугу років. Надбавка виплачується залежно від стажу роботи в такому розмірі:

Стаж роботи

Розмір щомісячної надбавки до посадового окладу, відсотків

Понад 3 роки

10

Понад 10 років

20

Понад 20 років

30

Надбавка за вислугу років обчислюється виходячи з посадового окладу (з підвищеннями) працівника без урахування інших надбавок і доплат.Надбавка за вислугу років виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом.Встановлення надбавки за вислугу років або зміна її розміру проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи, в якому виникло таке право.

3. Відповідно підпункту 3.4.7. пункту 3.4 розділу 3 Умов працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Старша медична сестра закладу дошкільної освіти за умови використання у своїй роботі дезінфікувальних засобів теж має право на отримання такої доплати.

4. Відповідно підпункту 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 Умов працівникам охорони здоров’я за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами), встановлюється доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт у розмірі до 50 відсотків посадового окладу працівника.

Виплата такої доплати можлива і старшій медичній сестрі закладу дошкільної освіти.

5. Працівникам можуть установлюватись надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
– за високі досягнення у праці;
– за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
– за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки зменшуються або скасовуються.

6. Преміювання працівників та надання матеріальної допомоги.

Преміювання працівників проводиться у межах фонду заробітної плати.

Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу і граничними розмірами не обмежується.

Керівники мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Відповідно до положень Умов конкретні розміри премій, доплат, надбавок та інших виплат працівникам визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.

Пропонуємо декілька робочих ситуацій з обрахунком заробітної плати медичних сестер:

Зарплата медсестри, яка має сьомий тарифний

Розряд:

Сестрі медичній установили сьомий тарифний розряд за ЄТС. За наказом керівника закладу вона отримує доплату за роботу із дезінфекційними засобами — 10% та надбавку за вислугу років — 20% (стаж медичної

роботи — 15 років).

Як обчислити заробітну плату:

Показник

Розрахунок, грн

Посадовий оклад

2624,00

Доплата за використання дезінфекційних засобів — 10%

2624,00 × 10% = 262,40

 

Надбавка за вислугу років — 20%

2624,00 × 20% = 524,80

Усього

3411,20

Доплата до рівня мінімальної заплати

4173,00 – (2624,00 + 524,80) = 1024,20

Усього із доплатами

2624,00 + 524,80 + 1024,20 + 262,40 = 4435,40 грн.

Зарплата старшої сестри медичної, яка має

дев’ятий тарифний розряд

Сестрі медичній старшій встановили дев’ятий тарифний розряд за ЄТС. За наказом керівника закладу вона одержує доплату за розширення зони обслуговування, збільшення обсягу роботи в розмірі 30% посадового окладу та доплату за роботу із дезінфекційними засобами — 10%. Стаж медичної роботи — понад 20 років.

Як обчислити заробітну плату:

Показник

Розрахунок, грн

Посадовий оклад за дев’ятим тарифним розрядом ЄТС

3323,00

Підвищення за старшинство — 10%

3323,00 × 10% = 332,30

Посадовий оклад з урахуванням підвищення

3323,00 + 332,30 = 3655,30

Доплата за розширення зони обслуговування — 30%

3655,30 × 30% = 1096,59

Доплата за використання дезінфекційних засобів — 10%

3655,30 × 10% = 365,53

Надбавка за вислугу років — 30%

3655,30 × 30% = 1096,59

Усього

3655,30 + 1096,59 + 365,53 + 1096,59 = 6214,01