Новий вид допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

004201967З 1 квітня 2019 року запроваджено новий вид допомоги на дітей,які виховуються у багатодітних сім’ях.

 Виплати здійснюються відповідно до Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям» (далі – Постанова № 250).

Постановою № 250 визначено, що для громадян, які звернуться у період з квітня по червень 2019 року включно за наданням допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, зазначена допомога призначається з 1 квітня 2019 року на умовах, визначених Порядком,затвердженим пунктом 2 цієїпостанови.

Допомогана дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях(далі - допомога) призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

Допомога призначається і виплачується одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною, і які є громадянами України, або іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Щомісячний розмір допомоги становить 1700 грн.

Для призначення та виплати щомісячної державної допомоги необхідно особисто звертатися ворганисоціального захисту населенняза місцем реєстрації (у разі проживання за місцем реєстрації) або фактичним місцем проживанняособи, яка претендує на призначення допомоги (далі - заявник).

Для призначення допомоги заявник повинен подати наступні документи:

-        паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця) або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

-        заяву,що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

-        копію посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

-        копію посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

-        копії свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).

Документи, необхідні для призначення допомоги, розглядаються органом соціального захисту населення протягом десяти днів з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення орган соціального захисту населення видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення.

Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок отримувача допомоги, відкритий у банківській установі, чи виплачується йому готівкою через виплатні об’єкти національного оператора поштового зв’язку.

У разі зміни місця проживання отримувача допомоги виплата її продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання з місяця звернення до органу соціального захисту населення за новим місцем проживання.

Виплата допомоги припиняється у разі:

-        позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

-        відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

-        нецільового використання коштів і незабезпечення створення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

-        відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

-        тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

-        перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

-        втрати статусу багатодітної сім’ї;

-        смерті дитини;

-        смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу.

Отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов’язаний у десятиденний строк повідомити про це органам соціального захисту населення.