Щодо оплати праці лаборанта у закладах освіти

9792 n4578Роботу лаборанту оплачують на умовах і в порядку, передбачених додатком 11 до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердженння схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ №557). Посадовий оклад лаборанту встановлюють за 4-5 тарифними розрядами ЄТС. Конкретний розмір посадового окладу встановлює керівник закладу освіти ( п.2.Наказу № 557). Відповідно до Наказу № 557 розміри посадових окладів лаборантів станом на 01.01.2018 становлять, грн:

 

·        4 тарифний розряд — 2238;

·        5 тарифний розряд — 2396.

Їх розмір є меншим від мінімальної заробітної плати, а тому роботодавець зобов’язаний зробити доплату до рівня мінімальної зарплати.

Лаборант має право на:

·        надбавки за (пп. 2 пункту 4 Наказу №557):
– високі досягнення у праці;
– виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
– складність, напруженість у роботі;

·        доплати (пп. 3 п. 4 Наказу №557) за:
– виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
– суміщення професій (посад);
– розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Граничний розмірі надбавок і доплат не має перевищувати 50% посадового окладу.Лаборанту можна надавати матеріальну допомогу, зокрема на оздоровлення, у розмірі не більше одного посадового окладу на рік, а також премію згідно з локальним Положенням про преміювання.