Порушення та розмір штрафів на роботодавця у 2019 році

ZmWKdP MOXeM

Вид порушення

Розмір штрафу 2019

- фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору;

- оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

- виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску;

30 МЗП за кожного працівника — 125 190 грн

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці);

10 МЗП за кожного працівника — 41 730 грн

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;

3 МЗП — 12 519 грн

- недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

10 МЗП за кожного працівника — 41 730 грн

- порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище

1 МЗП за кожного працівника — 4173 грн

Зауважимо !

Верховна рада України ухвалила зміни до Бюджетного кодексу, а саме до ст. 64. Зміни полягають в тому, що адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладають виконавчі органи, місцевих рад, зараховують до відповідних місцевих бюджетів.

                                                (За матеріалами Ранкові новини кадровика)