Складові заробітної плати заступника директора закладу загальної середньої освіти

1890003010Чинними умовами оплати праці посадовий оклад заступника директора закладу загальної середньої освітине визначені — їх розраховують на основі посадового окладу директора.

Заступнику директора ЗЗСО посадовий оклад установлюють на 5–15% нижче посадового окладу директора.

Право встановлювати конкретний посадовий оклад заступнику належить директору відповідно до пункту 4 Постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298.

Посадовий оклад директору визначають щорічно під час тарифікації за обліковим складом учнів на початок навчального року (пп. «а» п. 19 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102; далі — Інструкція № 102). До визначеного посадового окладу директора додають доплати й надбавки, передбачені за цією посадою чинним законодавством, а також встановлюють підвищення.

Отже, посадовий оклад заступнику директора встановлюють у відсотках від схемного посадового окладу директора. Також підвищення за роботу груп продовженого дня визначають з посадового окладу, встановленого Наказом № 557.