Запитання - відповідь

15342422Запитання : У закладі освіти на час відпустки сторожа його заміщує двірник. Тобто виконує вдень обов’язки двірника, а вночі чергує за сторожа. У цей період працює на ставку двірника та 0,75 ставки сторожа.

Як повинна здійснюватися оплата праці працівнику у цей період?

 Виконання працівником, крім своєї основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі,  організації вважається сумісництвом.

 Відповідно до вимог частини першої статті 1021Кодексу законів про працю України працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

 Відповідно до п. 6.3.7. Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 – 2020 роки здійснюється додаткова оплата за роботу в нічний час ( з 10 годин вечора до 6 – ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40% посадового окладу ( ставки заробітної плати).

 Крім того, при нарахуванні заробітної плати слід врахувати вимоги статті 94 КЗпП України, якою передбачено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу, статті 95 КЗпП України щодо мінімальної заробітної плати, статті 106 КЗпП України щодо оплати роботи в надурочний час, статті 107 КЗпП України щодо оплати роботи у святкові і неробочі дні.

 ( відділ з соціально – економічних та правових питань обласного комітету Профспілки)