Позиції профспілкового комітету навчального закладу щодо терміну дії колективного договору

86564331. Відповідно до   ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачене договором.

2. Термін дії колдоговору залежить також від того, як чітко сформульовані норми щодо строкуйого дії у колективному договорі і від даної норми необхідно визначатись з подальшим вибором спільної позиції. Відповідно до ст.14 Закону України «Про колективні договори і угоди» зміни і доповнення до колективного договору, угоди протягом строку їх дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному колективним договором, угодою.

3. Якщо у колдоговорі записано, що колективний договір діє до ухвалення нового колективного договору або поки сторони не переглянуть чинний, то у зв’язку з формулюванням даного зобов’язання обираються   оптимальні для обох сторін варіанти.

Варіант 1 :

- на засіданні профкому необхідно розглянути інформацію щодо виконання колективного договору профспілковою стороною за 2017 рік та вийти з пропозицією до керівництва навчального закладу про проведення зборів трудового колективу з порядком денним: «Про підсумки виконання колективного договору за 2017 рік та при необхідності внесення змін та доповнень до колективного договору на 2018рік»

Варіант 2:

«Про підсумки виконання колективного договору за 2017 рік та прийняття нового колективного договору на 2018 - 2020 роки».

4. Скласти Акт про виконання зобов’язань колективного договору, укладеного на 2017 рік станом на ______ .

5. На зборах трудового колективу дати оцінку виконання колективного договору за 2017 рік. Таких оцінок може бути дві: задовільна і незадовільна.

6. При внесенні змін та доповнень до колективного договору на 2018 рік представники сторін мають провести колективні переговори щодо внесення змін і доповнень до колдоговору на спільному засіданні профкому та представників адміністрації (із запрошенням активу), з відповідним оформленням спільного документу.

7. Протягом тижня трудовий колектив інформується про мотиви прийняття рішення та сутність змін і доповнень до колдоговору.

8. Зміни та доповнення до колективного договору схвалюються загальними зборами трудового колективу.

9. Зміни та доповнення до колективного договору підлягають повідомній реєстрації в установленому порядку.

10. Сторонам колективного договору може бути відмовлено у повідомній реєстрації лише у разі, коли подані на реєстрацію примірники договору не є автентичними.

11.  Також слід враховувати, що ст.9 Закону України «Про колективні договори і угоди» передбачає:

-           у разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін;

-          у разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору;

-          у разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації;

-      усі працюючі, а також щойно прийняті у навчальний заклад працівники повинні бути ознайомлені з колективним договоромроботодавцем.

12.  Необхідно мати на увазі, що відповідно до ст.12 Закону України «Про колективні договори і угоди» особи, які беруть участь в переговорах як представники сторін, а також спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісій, на період переговорів та підготовки проекту звільняються від основної роботи із збереженням середнього заробітку та включенням цього часу до трудового стажу. Всі витрати, пов’язані з участю у переговорах і підготовці проекту, компенсуються в порядку, передбаченому законодавством про працю, колективним договором, угодою.

13.   Відповідно до ст. 6 Закону України «Про колективні договори і угоди» забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, роботодавців при укладенні та виконанні колективних договорів, угод.

14. Не допускається ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод від імені працівників організаціями або органами, які створені чи фінансуються роботодавцями, політичними партіями.

( Соціально – економічний та правовий відділ обласного комітету Профспілки)