Освітянська профспілка на шляху комп’ютеризації та інформатизації структурних ланок.

Використання нових інформаційно-комунікаційних технологій  сприяє виконанню статутних завдань, зростанню авторитету профспілкових організацій серед членів профспілки, оперативному інформуванню спілчан, формуванню ділової репутації та позитивного іміджу профспілки.

Обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки проводиться велика цілеспрямована робота щодо інформаційного забезпечення профспілкової діяльності, розширення профспілкового інформаційного поля та поінформованості освітян щодо діяльності профспілки та організаційних ланок.  

Це семінари-практикуми, наради, вивчення позитивного досвіду роботи колег, зміцнення матеріально технічної бази профспілкових організацій.

В обком профспілки, районні, міські, базові первинні профспілкові організації, за рахунок коштів профспілки, придбано 83 Web-камери, принтери, сканери, факси, комп’ютери.

Кожна організаційна ланка профспілки має доступ до Інтернету,  відкрито адреси електронної пошти для кожної районної (міської) організації Профспілки.

В результаті проведеної роботи районними, міськими організаціями профспілки здійснюється зв'язок в режимі Skype з базовими первинними профспілковими організаціями, а обкомом профспілки проводяться оперативні Skype- наради та обмін інформацією з профспілковим активом.

Наразі, робота по вирішенню питань повної комплектації усіх профспілкових організацій необхідними  технічними засобами та регулярним оновленням програмного забезпечення, системної роботи  з Web-сайтами продовжується.