Працювати на результат

Із виступу голови первинної профспілкової організації закладу дошкільної освіти №77  санаторного типу м. Миколаєва Еліни  Олександрівни Кравець на засіданні президії обласного комітету Профспілки 10.01.2018 р.

  5636352Наша первинна профспілкова організація сьогодні - це організація, чия діяльність спрямована на активну участь в житті і розвитку установи, на відстоювання і захист прав та інтересів працівників, створення безпечних умов праці, організацію відпочинку та культурного дозвілля співробітників і членів їх сімей, поліпшення мікроклімату в колективі. Ми робимо все для того, щоб всі працівники: і технічний персонал , і адміністрація, і педагоги - були об'єднані не тільки професійною діяльністю, а й дозвіллям, щоб колектив брав участь в житті кожного співробітника, допомагав вирішувати проблеми, радів і засмучувався разом з ним. Тільки в такому дружньому колективі є місце новим творчим починанням, професійному зростанню, прогресивним ідеям. Тільки в такому колективі, де профком і адміністрація  зацікавлені в створенні оптимальних умов праці для співробітників, вони будуть відчувати себе комфортно.

        Профспілка - це люди, тому ми вирішили, що профспілкова робота повинна вестися завжди, члени профспілки повинні постійно відчувати, що профспілкова організації - це всерйоз і надовго.

Ми ставимо перед собою мету   - створення сильної профспілкової організації, здатної захистити законні права та інтереси своїх членів. Сила профорганізації - в єдності членів профспілки, яке тим міцніше, чим більше їх вступає до лав своєї організації.

Для оперативного обліку членів профспілки ми створили  базу даних в електронному вигляді, яка постійно оновлюється. У нас роздруковані облікові картки і заповнені на кожного члена профспілки.

Люди почали усвідомлювати те, що не під силу окремому працівнику, під силу масової організації, що спирається на закон.

Враховуючи рекомендації обкому та міськкому профспілки ми плануємо свою роботу  на рік  та помісячно. 

Для досягнення запланованого результату перш за все ми долучили активну частину колективу до профспілкової роботи. Загальна кількість профспілкового активу становить 14 осіб. А у профкомі зібрані найбільш активні члени профспілкової організації. Участь членів профкому в складі комісії по трудових спорах, атестаційної комісії,  комісії зі створення належних умов праці, по встановленню різних видів надбавок і доплат, нагород  та інших комісій,  забезпечує тісну співпрацю адміністрації та профспілкової організації, що  сприяє розвитку соціального партнерства та взаємної довіри.

На засіданнях профкому в цьому році обговорювалися питання, які охоплюють всі напрямки профспілкової роботи відповідно до Статуту та вимог обласного комітету.

Протягом року   ми провели 3 профспілкових  зборів  з порядком денним:

- Про виконання колективного договору за рік; 

- Звіт профспілкового комітету  про роботу за  рік:

- Про роботу профкому щодо здійснення громадського контролю за  реалізацією норм чинного законодавства для створення необхідних умов роботи працюючим, своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати;

- Про охорону праці;

- Про звіт голови ревкомісії щодо витрачення профспілкових коштів;

- Про забезпечення профспілкового контролю за дотриманням Правил внутрішнього  розпорядку.

        Кожного місяця ми проводимо засідання профкому, де обговорюємо і приймаємо рішення з питань  змін і доповнень  до колективного договору,  затверджуємо  плани роботи профкому на рік та на місяць, номенклатуру справ, погоджуємо графіки відпусток та тарифікаційні списки, преміювання, обговорюємо характеристики  вихователів, які атестуються та багато інших питань відповідно до календарного плану.

Сьогодні, одним з найважливіших напрямків роботи профспілкової організації є оперативне інформування. Наші співробітники не  стоять осторонь від тих справ, якими в колективі займається профком. Інформація формує активну життєву позицію всіх працівників, підвищує правову грамотність. Крім основної форми інформаційної роботи - профспілкових зборів і засідань профкому ми використовуємо Профспілкові видання - газети, вісники  міськкому профспілки, Всесвітню мережу «Інтернет», в якій ми знайомимось з роботою вищих профспілкових органів, зокрема обкому профспілки, постійно змінюваний матеріал з різних напрямків на нашому профспілковому стенді. На сучасно оформленому профспілковому стенді розміщена інформація про роботу профспілкового комітету: план роботи на рік, відомості про діяльність вищих профспілкових органів, інформаційні листки, бюлетені і т.д.

Ми впевнені, що відсутність достатньої інформації про діяльність профспілкової організації створює враження про їх бездіяльність, що знижує мотивацію профспілкового членства, породжує вихід людей з Профспілки. Інформація - це та база, на якій будується вся робота профспілкової організації. Бачачи результати роботи, люди знаходять віру в організацію, тому що тільки поінформовані, що знають свої права, грамотні люди можуть відстоювати свої інтереси. Такі люди в організації роблять саму організацію сильної та дієвої. Обов'язкова умова для мене, як  профспілкового лідера:

-По-перше, - постійно поповнювати свої знання;

-по-друге, інформування членів профспілки  про стан справ в системі освіти, завдання та заходи з питань профспілкової роботи. .

Я завжди  відвідую  семінари, наради  голів первинних профспілкових організацій, на яких проходять зустрічі із  фахівцями обкому, міськкому профспілки  з соціально-економічних, правових питань,  з охорони праці та   інформую членів профспілки  на  профспілкових  зборах.

Членами профспілки широко використовуються «Методичні посібники» з різних питань профспілкової роботи, які видає обком  профспілки працівників освіти і науки (з укладання колективних договорів, в оформленні трудових книжок, при скороченні працівників установи, в діловодстві і в багатьох інших питаннях )

У профспілкового комітету є над чим працювати. У перспективі - робота по мотивації членства в профспілці, організації культурно-масових та спортивно-оздоровчих  заходів,  розвитку інформаційної політики та соціального партнерства.

Останнім часом у зв'язку з різними змінами в системі освіти, а також в системі оплати педагогічної праці потрібно все більше знань трудового законодавства. Ми розуміємо, що сьогодні не можна стояти на місці, не можна жити колишніми успіхами, тому оновлення профспілкової роботи, постійний пошук, мотивація працювати на результат  - ось, що хвилює нас.