Юридичні консультації

Гарантоване державою право педагогічних та науково-педагогічних працівників на виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки

Відповідно до частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 та частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» запроваджено починаючи з 1 січня 2001 року виплату допомоги на оздоровлення.

Детальніше...

Зміни щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії

Набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії» від 29.03.2016 № 1043-VIII (далі — Закон України № 1043-VIII).

Відповідно до Закону України № 1043-VIII абзац перший частини першої статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (із змінами) викладено у наступній редакції:

Детальніше...

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

   Відповідно до частини 1 статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІVіз змінами (далі — Закон України № 1058-ІV) пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а у разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині 2 статті32 ЗаконуУкраїни № 1058-ІV, а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21листопада 2013року по 21лютого 2014року за євроінтеграцію (Революції Гідності), — незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Детальніше...

Правові підстави надання допомоги з тимчасової втрати працездатності сумісникові, який за основним місцем роботи перебуває у відпустці для догляду за дитиною

   Відповідно до частини 1 статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХІVіз змінами (далі  — Закон України № 1105-ХІV) матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним місцем роботи (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомоги по вагітності та пологах, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України).

   Згідно з частиною 1 статті 31 Закону України № 1105-ХІVпідставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а у разі роботи за сумісництвом  — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи.

Детальніше...

Порядок внесення записів про роботу за сумісництвом до трудових книжок працівників

  Відповідно до пункту 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 із змінами (далі — Інструкція № 58) на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.

   Відповідно до пункту 2.14 Інструкції № 58 робота за сумісництвом, яка оформлена у встановленому порядку, у трудовій книжці працівника зазначається окремим рядком.

    Запис відомостей про роботу за сумісництвом здійснюється за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи, оскільки саме там зберігається трудова книжка працівника.

  Підставою для внесення запису про роботу за сумісництвом до трудової книжки працівника є засвідчені у встановленому порядку копії наказів про прийняття на роботу та звільнення (або витяги зі зведених наказів з особового складу). Підпис особи, яка засвідчила копію (витяг), обов’язково має бути скріплено печаткою закладу, установи, організації.

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел