Юридичні консультації

ID – картка — новий паспорт громадянина України

    З 1 січня 2016 року в Україні запроваджено оформлення та видачу громадянам України замість паперових паспортів нових біометричних документів — пластикових ID-карток з безконтактним електронним носієм інформації, які замінюватимуть внутрішній паспорт та міститимуть біометричні дані власника такого документа.

    Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, а також зразки бланків паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм інформації та паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія інформації, затверджено Постановою Кабінету Міністрів Укарїни «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України» від 25 березня 2015 року № 302 (із змінами).

Документи:
Скачать файл (ЮРИДИЧНІ  КОНСУЛЬТАЦІЇ..pdf)ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ..pdf[ ]159 Kb

Детальніше...

Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності

    Постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015року №827 затверджено Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності (далі— Порядок).

    Зазначений Порядок визначає механізм призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності (далі — навчальні заклади).

   Згідно з пунктом 2 Порядку керівником навчального закладуможе бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Детальніше...

Виплати працівникові у разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників

Згідно з частиною 1 статті 47 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку та провести з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 КЗпП України. Зокрема, виплата усіх належних працівникові сум здійснюється у день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. У разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган у будь-якому випадку повинен у зазначений у статті 116 КЗпП України строк виплатити не оспорювану ним суму.

Детальніше...

Затверджено зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від 04.08.2015 № 694, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.08.2015 за № 1010/27455, який набрав чинності з дня його офіційного опублікування — 11.09.2015, внесено зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 31.03.1998 за № 218/2658 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011 № 362 (далі — Інструкція № 59).

У розділі I Інструкції № 59 виключено пункт 4, який передбачав необхідність здійснення підприємством, що відряджає працівника, реєстрацію особи, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі. Також виключено Додаток до Інструкції № 59, який містив форму зазначеного журналу. У зв’язку з виключенням пункту 4 розділу I Інструкції № 59 пункти 5–16 цього розділу відповідно є пунктами 4–15.

Детальніше...

Щодо окремих обов’язків технічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів

    Чи зобов’язані технічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів здійснювати ремонт у класах ?

    Обов’язок технічних працівників здійснювати ремонт у класах безпосередньо залежить від норм посадової інструкції відповідного технічного працівника, яка затверджується керівником навчального закладу та з якою в обов’язковому порядку працівник має бути ознайомлений під особистий підпис під час прийняття на роботу.

    Варто зазначити !   До стандартних обов’язків технічного працівника загальноосвітнього навчального закладу належить здійснення прибирання закріплених за ним службових та навчальних приміщень, а саме: витирання пилу, підмітання та миття підлоги, провітрювання тощо.

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел