Юридичні консультації

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації

     Згідно з частиною першою статті 43 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2–5, 7 статті 40 та пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП України, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

     У випадках, передбачених законодавством про працю, власник або уповноважений ним орган звертається з обґрунтованим письмовим поданням про розірвання трудового договору з працівником до виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

Детальніше...

Щодо найменування посади керівника дошкільного навчального закладу

     Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2016 року № 544 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055» внесені зміни до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055.

       Зокрема, найменування посади «Завідувач» замінено найменуванням «Директор (завідувач)».

      Варто зазначити !   Відповідно до норм чинного законодавства Українипосада керівника дошкільного навчального закладу може мати одне з двох найменувань: або «Директор», або «Завідувач» дошкільного навчального закладу.

    Проте, після внесення змін до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів (далі — ДНЗ) відповідні зміни не були внесені до інших нормативно-правових актів, якими для керівників ДНЗ передбачено встановлення тарифних розрядів, тривалість щорічної основної відпустки, а також право на пенсію за вислугу років.

Детальніше...

Порядок виплати грошового авансу працівникові, який направляється у відрядження

Стаття 121 Кодексу законів про працю України містить гарантії та компенсації працівникам при службових відрядженнях, зокрема: передбачено право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями; виплату добових за час перебування у відрядженні, відшкодування вартості проїзду до місця призначення і назад та витрат з найму жилого приміщення у порядку та розмірах, встановлюваних законодавством.

Відповідно до пунктів 4 та 5 розділу першого Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011 № 362 (далі — Інструкція № 59) підприємство, що відряджає працівника, забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом) у межах сум та цілей використання коштів, наданих на відрядження: витрат на найм житлового приміщення, побутові послуги, транспортні та інші витрати.

Детальніше...

УСТАНОВЛЕННЯ ДОПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

   Умовами оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), передбачено, що працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт установлюються доплати в розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою.

       Рішення про конкретний розмір доплати ухвалює керівник установи, закладу та організації залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, витрат основного робочого часу.

Детальніше...

Правові підстави виплати та порядок обчислення грошової компенсації за усі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей

Згідно з частиною 1 статті 24 Закону України «Про відпустки» вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР із змінами (далі — Закон України «Про відпустки») у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за усі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А  І групи.

Варто зазначити !  У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості (частина 2 статті 24 Закону України «Про відпустки»).

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел