Юридичні консультації

Юридичне визначення поняття «виконуючий обов’язки»

   Досить часто мають місце випадки, коли працівник навчального закладу, установи освіти призначається на посаду з формулюванням: «тимчасово виконуючий обов’язки». Варто зазначити, що чіткого правового визначення такого поняття у законодавстві України немає.

   Згідно з чинним законодавством України виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника може бути як без звільнення працівника від своїх основних обов’язків, так і зі звільненням працівника від своїх основних обов’язків.

  Відповідні роз’яснення надані у листі Міністерства праці та соціальної політики України "Щодо виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника" від 19 квітня 2011 року № 126/06/186-11.

Детальніше...

Право працівника на відпустку без збереження заробітної плати в окремих випадках

       Чи має право працівник звернутися із заявою щодо надання відпустки без збереження заробітної плати, якщо у нього залишилися невикористані дні щорічної відпустки ?

      Відповідно до статті 4 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами (далі — Закон України «Про відпустки») щорічна відпустка та відпустка без збереження заробітної плати — це окремі види відпусток, які не впливають одна на одну.

     Отже, навіть якщо у працівника залишилися невикористані дні щорічної відпустки, він має право на відпустку без збереження заробітної плати за наявності відповідних підстав.

Детальніше...

Щодо права окремих педагогічних працівників на присвоєння кваліфікаційних категорій

   Чи мають право на присвоєння кваліфікаційних категорій “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії”, “спеціаліст вищої категорії” педагогічні працівники з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста ?

   Відповідно до пункту 2 Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1109 (далі — Порядок № 1109), кваліфікаційні категорії “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії”, “спеціаліст вищої категорії” присвоюються педагогічним працівникам з освітнім ступенем магістра, які займають такі посади: вчитель; викладач; вихователь; соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами; соціальний педагог; логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення; завідувач логопедичного пункту; методист; педагог-організатор; практичний психолог; концертмейстер; художній керівник; вихователь-методист; музичний керівник; інструктор з фізкультури, інструктор з праці, інструктор слухового кабінету.

Детальніше...

Додаткова відпустка членам виборних профспілкових органів та інші види відпусток, передбачені колективним договором, угодою

    Відповідно до частини сьомої статті 252 Кодексу законів про працю України, яка містить гарантії для працівників, обраних до профспілкових органів, на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів закладу, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

     Аналогічна правова норма зазначена також у статті 15-1 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами (далі — Закон України «Про відпустки»), згідно з якою на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів.

Детальніше...

Затверджено перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядок їх присвоєння

     Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року №1109 затверджено перелік кваліфікаційних категорій та педагогічних знань педагогічних працівникив, а також порядок їх присвоєння.

   Отже, постанова Кабінету Міністрів України "Про реалізацію статті 54 Закону України "Про освіту"та статті 48 Закону України "Про вищу освіту" від 26 квітня 2003 року № 632 втратила чинність.  

Додатки:

Більше статей...

З офіційних джерел