Юридичні консультації

Доплата за перевірку зошитів педагогічним працівникам з погодинною оплатою праці

666Відповідно до норм статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-ХІV(із змінами) педагогічне навантаження вчителя, окрім 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, включає також інші види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки, зокрема, й перевірку зошитів — 10-20 відсотків.

Згідно з пунктом 2 Додатку до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» від 25 серпня 2004 року № 1096 розмір доплати за окремі види педагогічної діяльності (у співвідношенні до тарифної ставки) за перевірку зошитів та письмових робіт складає:

Детальніше...

Поширення педагогічного звання на години навантаження вчителя, який викладає декілька предметів

34Чи поширюється підвищення ставки заробітної плати за звання «учитель-методист» на години педагогічного навантаження вчителя, який викладає декілька предметів ?

Згідно з пунктом 1.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення), атестація педагогічних працівників — це система заходів, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Детальніше...

Зарахування окремих періодів до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років

678Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 із змінами (далі — Порядок).

До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників (далі — стаж педагогічної роботи) зараховується час роботи на посадах, визначених у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 (із змінами).

Детальніше...

Оплата праці педагогічних працівників, які працюють у двох та більше навчальних закладах

689Оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56 із змінами та доповненнями (далі — Інструкція № 102).

Відповідно до пункту 68 Інструкції № 102 місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень та ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Детальніше...

Зарахування періоду перебування працівника на військовій службі до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 із змінами (далі — Порядок).

Дія Порядку поширюється на працівників, посади яких зазначено у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 (із змінами), та на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел