Юридичні консультації

Усунення роботодавцем порушень умов колективного договору на вимогу профспілкової організації

88880      Відповідно до норм статті 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок у державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

      У питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.

    У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами.

Детальніше...

Право профспілок на інформацію та консультації: судова практика

     468745457Згідно положень статті 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» у разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації, він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

Детальніше...

Встановлення доплати за використання у роботі дезінфікуючих засобів

4444444444444444Умови оплати праці працівників галузі освіти визначені наказом Міністерства освіти України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розкладів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі — наказ № 557), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102).

Відповідно до п.п. «г» пункту 3 розділу 4 наказу № 557 працівникам за використання у роботі дезінфікуючих засобів, а також зайнятим прибиранням туалетів встановлюється доплата у розмірі 10 % посадового (місячного) окладу.

Детальніше...

Щодо роботи викладача музичної школи за сумісництвом музичним керівником ДНЗ

567Чи має право викладач музичної школи з педагогічним навантаженням 27 годин працювати за сумісництвом музичним керівником у дошкільному навчальному закладі ?

Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України від 28.06.1993 № 43, та пункту 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, збільшене педагогічне навантаження за основним місцем роботи сумісництвом не вважається.

Детальніше...

Право особи, яка після досягнення пенсійного віку працює, на одержання грошової допомоги при призначенні пенсії за віком

     90Згідно з пунктом 7-1 розділу XV«Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІV (далі — Закон) особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працювали у закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» – «ж» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», та мають страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел