Юридичні консультації

Порядок виплати грошового авансу працівникові, який направляється у відрядження

Стаття 121 Кодексу законів про працю України містить гарантії та компенсації працівникам при службових відрядженнях, зокрема: передбачено право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями; виплату добових за час перебування у відрядженні, відшкодування вартості проїзду до місця призначення і назад та витрат з найму жилого приміщення у порядку та розмірах, встановлюваних законодавством.

Відповідно до пунктів 4 та 5 розділу першого Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011 № 362 (далі — Інструкція № 59) підприємство, що відряджає працівника, забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом) у межах сум та цілей використання коштів, наданих на відрядження: витрат на найм житлового приміщення, побутові послуги, транспортні та інші витрати.

Детальніше...

УСТАНОВЛЕННЯ ДОПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

   Умовами оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), передбачено, що працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт установлюються доплати в розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою.

       Рішення про конкретний розмір доплати ухвалює керівник установи, закладу та організації залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, витрат основного робочого часу.

Детальніше...

Правові підстави виплати та порядок обчислення грошової компенсації за усі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей

Згідно з частиною 1 статті 24 Закону України «Про відпустки» вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР із змінами (далі — Закон України «Про відпустки») у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за усі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А  І групи.

Варто зазначити !  У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості (частина 2 статті 24 Закону України «Про відпустки»).

Детальніше...

Гарантоване державою право педагогічних та науково-педагогічних працівників на виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки

Відповідно до частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 та частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» запроваджено починаючи з 1 січня 2001 року виплату допомоги на оздоровлення.

Детальніше...

Зміни щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії

Набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії» від 29.03.2016 № 1043-VIII (далі — Закон України № 1043-VIII).

Відповідно до Закону України № 1043-VIII абзац перший частини першої статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (із змінами) викладено у наступній редакції:

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел