Юридичні консультації

Зарахування окремих періодів до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років

678Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 із змінами (далі — Порядок).

До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників (далі — стаж педагогічної роботи) зараховується час роботи на посадах, визначених у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 (із змінами).

Детальніше...

Оплата праці педагогічних працівників, які працюють у двох та більше навчальних закладах

689Оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56 із змінами та доповненнями (далі — Інструкція № 102).

Відповідно до пункту 68 Інструкції № 102 місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень та ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Детальніше...

Зарахування періоду перебування працівника на військовій службі до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 із змінами (далі — Порядок).

Дія Порядку поширюється на працівників, посади яких зазначено у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 (із змінами), та на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

Детальніше...

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації

     Згідно з частиною першою статті 43 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2–5, 7 статті 40 та пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП України, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

     У випадках, передбачених законодавством про працю, власник або уповноважений ним орган звертається з обґрунтованим письмовим поданням про розірвання трудового договору з працівником до виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

Детальніше...

Щодо найменування посади керівника дошкільного навчального закладу

     Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2016 року № 544 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055» внесені зміни до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055.

       Зокрема, найменування посади «Завідувач» замінено найменуванням «Директор (завідувач)».

      Варто зазначити !   Відповідно до норм чинного законодавства Українипосада керівника дошкільного навчального закладу може мати одне з двох найменувань: або «Директор», або «Завідувач» дошкільного навчального закладу.

    Проте, після внесення змін до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів (далі — ДНЗ) відповідні зміни не були внесені до інших нормативно-правових актів, якими для керівників ДНЗ передбачено встановлення тарифних розрядів, тривалість щорічної основної відпустки, а також право на пенсію за вислугу років.

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел