Юридичні консультації

Виплата працівникові у разі звільнення грошової компенсації за невикористані ним дні відпустки

 

6785224       Згідно з частиною першою статті 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами (далі — Закон України «Про відпустки») та частиною першою статті 83 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за усі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи

      Відповідно до частини другої статті 24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

Детальніше...

Запровадження нових або зміна діючих умов та розмірів оплати праці у бік погіршення

 5355132    Відповідно до частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України та частини першої статті 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (із змінами) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

   Стаття 2 Закону України «Про оплату праці» містить структуру заробітної плати.

Детальніше...

Умови розірвання контракту з науково-педагогічними працівниками встановлюються угодою сторін

     090088Відповідно до частини 3 статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, у тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

      Частиною 1 статті 53 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що науково-педагогічні працівники — це особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.

Детальніше...

Встановлення посадових окладів керівним працівникам навчально-виховних комплексів

  44567Керівникам навчально-виховних комплексів та їх заступникам з навчальної та/або навчально-виховної роботи посадові оклади мають бути підвищені на 2 тарифні розряди з 1 січня 2017 року.

    Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298» передбачено підвищення з 1 січня 2017 року на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати усім педагогічним працівникам навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме: загальноосвітніх навчальних закладів усіх ступенів та типів, шкільних відділень навчально-виховних комплексів, дитячих будинків, а також професійно-технічних навчальних закладів, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Детальніше...

Строк звернення до суду щодо вирішення трудового спору у разі невиплати працівникові коштів, які належать йому при звільненні

56666555  Відповідно до частини першої статті 233 КЗпП України працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або мав дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення — у місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

      Згідно зі статтею 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата усіх сум, що належать йому від закладу, установи, організації, здійснюється у день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, що належать працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган має письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел