Юридичні консультації

Встановлення доплати за використання у роботі дезінфікуючих засобів

4444444444444444Умови оплати праці працівників галузі освіти визначені наказом Міністерства освіти України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розкладів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі — наказ № 557), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102).

Відповідно до п.п. «г» пункту 3 розділу 4 наказу № 557 працівникам за використання у роботі дезінфікуючих засобів, а також зайнятим прибиранням туалетів встановлюється доплата у розмірі 10 % посадового (місячного) окладу.

Детальніше...

Щодо роботи викладача музичної школи за сумісництвом музичним керівником ДНЗ

567Чи має право викладач музичної школи з педагогічним навантаженням 27 годин працювати за сумісництвом музичним керівником у дошкільному навчальному закладі ?

Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України від 28.06.1993 № 43, та пункту 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, збільшене педагогічне навантаження за основним місцем роботи сумісництвом не вважається.

Детальніше...

Право особи, яка після досягнення пенсійного віку працює, на одержання грошової допомоги при призначенні пенсії за віком

     90Згідно з пунктом 7-1 розділу XV«Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІV (далі — Закон) особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працювали у закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» – «ж» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», та мають страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.

Детальніше...

Доплата за перевірку зошитів педагогічним працівникам з погодинною оплатою праці

666Відповідно до норм статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-ХІV(із змінами) педагогічне навантаження вчителя, окрім 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, включає також інші види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки, зокрема, й перевірку зошитів — 10-20 відсотків.

Згідно з пунктом 2 Додатку до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» від 25 серпня 2004 року № 1096 розмір доплати за окремі види педагогічної діяльності (у співвідношенні до тарифної ставки) за перевірку зошитів та письмових робіт складає:

Детальніше...

Поширення педагогічного звання на години навантаження вчителя, який викладає декілька предметів

34Чи поширюється підвищення ставки заробітної плати за звання «учитель-методист» на години педагогічного навантаження вчителя, який викладає декілька предметів ?

Згідно з пунктом 1.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення), атестація педагогічних працівників — це система заходів, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел